När du trycker på flikarna dirigeras de till motsvarande destinationsadresser i Jabber. Du kan lägga till högst tio anpassade flikar. Om din administratör har skapat tio anpassade flikar kan du inte lägga till fler anpassade flikar. Du kan inte heller ta bort anpassade flikar som administratören har lagt till. Anpassade flikar stöds inte via Expressway när Mobile eller Remote Access används.

Du kan skapa anpassade flikar som visar HTML-innehåll i huvudfönstret.

1

Välj Arkiv > Ny > Anpassad flik

2

I dialogfönstret Skapa ny anpassad flik fyller du i följande fält:

  • Fliknamn – ange valfritt namn för din anpassade flik. Namnet visas när du håller muspekaren över fliken.
  • Sidans URL – ange URL:en för din anpassade flik. Du ange en av följande:
    • Värdinnehåll, t.ex. www.cisco.com

    • Lokalt innehåll, t.ex. file://C:\workspace\page.html

3

Välj Skapa.

För att ta bort anpassade flikar, välj fliken i huvudfönstret och sedan Arkiv > Ta bort anpassad flik. Du kan bara ta bort anpassade flikar som du har skapat.

Du kan skapa anpassade flikar som visar HTML-innehåll i huvudfönstret.

1

Välj Arkiv > Ny anpassad flik.

Fönstret Skapa ny anpassad flik öppnas.
2

Ange uppgifter om din anpassade flik i följande fält:

  • Fliknamn – ange valfritt namn för din anpassade flik. Namnet visas när du håller muspekaren över fliken.
  • Sidans URL – ange URL:en till innehållet under din anpassade flik.
3

Välj Skapa.

Den anpassade fliken läggs till i huvudfönstret.

1

Knacka på din profilbild och sedan på Inställningar > Anpassade flikar.

2

Knacka på Lägg till anpassad flik.

3

Skriv in namnet på sidan och URL:en i tillämpliga fält.

4

Tryck på Lägg till.


 
Om du vill ta bort en anpassad flik öppnar du fönstret Anpassade flikar och trycker på Redigera. Tryck sedan på som visas bredvid den anpassade fliken som du vill ta bort och tryck på Ta bort.

1

Knacka på Inställningar > Anpassad flik.

2

Knacka på Lägg till anpassad flik.

3

Ange namnet på den anpassade fliken och URL:en.

4

Tryck på Lägg till.


 
Om du vill ta bort en anpassad flik öppnar du fönstret Anpassad flik. Tryck på redigeringsikonen, markera kryssrutan för den anpassade fliken som du vill ta bort och tryck sedan på papperskorgsikonen.