Po dotknięciu tych kart są one kierowane do docelowego adresu URL w Jabberze. Można dodać maksymalnie 10 kart niestandardowych. Jeśli administrator utworzył 10 kart niestandardowych, nie możesz dodać żadnej własnej. Nie możesz też usunąć żadnej z kart niestandardowych dodanych przez administratora. Niestandardowe karty nie są obsługiwane za pośrednictwem aplikacji Expressway dla urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego.

Karty niestandardowe umożliwiają wyświetlanie zawartości HTML w oknie głównym.

1

Wybierz kolejno opcje Plik > Nowa > Karta niestandardowa

2

W oknie dialogowym Tworzenie nowej karty niestandardowej wypełnij następujące pola:

  • Nazwa karty — wprowadź opcjonalną nazwę karty niestandardowej. Nazwa ta będzie widoczna po umieszczeniu kursora na karcie.
  • Adres URL strony — wprowadź adres URL karty niestandardowej. Można wprowadzić jedną z następujących wartości:
    • Zawartość obsługiwana, na przykład www.cisco.com

    • Zawartość lokalna, na przykład file://C:\workspace\page.html

3

Wybierz opcję Utwórz.

Aby usunąć karty niestandardowe, wybierz kartę w oknie głównym, a następnie wybierz kolejno pozycje Plik > Usuń kartę niestandardową. Można usuwać tylko utworzone przez siebie karty niestandardowe.

Karty niestandardowe umożliwiają wyświetlanie zawartości HTML w oknie głównym.

1

Wybierz kolejno opcje Plik > Nowa karta niestandardowa.

Zostanie otwarte okno tworzenia nowej karty niestandardowej.
2

Dodaj szczegóły karty niestandardowej w następujących polach:

  • Nazwa karty — wprowadź opcjonalną nazwę karty niestandardowej. Nazwa ta będzie widoczna po umieszczeniu kursora na karcie.
  • Adres URL strony — wprowadź adres URL zawartości karty niestandardowej.
3

Wybierz opcję Utwórz.

Karta niestandardowa zostanie dodana do okna głównego.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, a następnie opcji Ustawienia > Karty niestandardowe.

2

Dotknij opcji Dodaj kartę niestandardową.

3

W odpowiednich polach wpisz nazwę i adres URL strony.

4

Dotknij przycisku Dodaj.


 
Jeśli chcesz usunąć kartę niestandardową, przejdź do okna Karty niestandardowe, dotknij opcji Edytuj, a następnie dotknij opcji wyświetlanej obok karty niestandardowej, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij Usuń.

1

Dotknij opcji Ustawienia > Karta niestandardowa.

2

Dotknij opcji Dodaj kartę niestandardową.

3

Wpisz nazwę i adres URL karty niestandardowej.

4

Dotknij przycisku Dodaj.


 
Jeśli chcesz usunąć niestandardową kartę, przejdź do okna niestandardowej karty, dotknij ikony edycji i zaznacz pole wyboru obok niestandardowej karty, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony kosza.