Webex Assistant je k dispozici na schůzkách a webinářích. Pro weby verze 41.7 nebo novější je k dispozici také v aplikaci Webex.


Pomocník Webex není podporován pro webináře v zobrazení webového vysílání, Webex pro státní správu nebo pro schůzky zahájené nebo spojené z prostoru v aplikaci Webex.

Webex Assistant vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Další informace naleznete v tématu: tyto články:

Zobrazení obsahu schůzek a webinářů vytvořených pomocníkem Webex pro schůzky

Sdílení obsahu schůzek a webinářů s ostatními

Kontrola a správa nejdůležitějších bodů vytvořených pomocníkem Webex pro schůzky

Kontrola a správa přepisů schůzek vytvořených pomocníkem Webex pro schůzky

Vyhledávání klíčových slov ve všech schůzkách a webinářích Webex

Odstranění obsahu schůzky a webináře vytvořeného pomocníkem Webex pro schůzky