Webex Assistant jest dostępny na spotkaniach i webinariach. W przypadku witryn w wersji 41.7 lub nowszej jest on również dostępny w aplikacji Webex.


Webex Assistant nie jest obsługiwany w przypadku seminariów internetowych w widoku webcast,Webex dla instytucji rządowych ani spotkań rozpoczętych lub dołączonych z przestrzeni w aplikacjiWebex.

Webex Assistant wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: następujące artykuły:

Wyświetlanie zawartości spotkań i seminariów internetowych utworzonych przez Webex Assistant for Meetings

Udostępnianie zawartości spotkań i seminariów internetowych innym osobom

Przeglądanie wyróżnień utworzonych przez Webex Assistant for Meetings i zarządzanie nimi

Przeglądanie transkrypcji spotkań utworzonych przez Webex Assistant for Meetings i zarządzanie nimi

Wyszukiwanie słów kluczowych na wszystkich spotkaniach i webinariach Webex

Usuwanie zawartości spotkań i seminariów utworzonych przez Webex Assistant for Meetings