Webex pomoćnik je dostupan na sastancima i webinarima. Za 41.7 ili noviju lokaciju dostupan je i u Webex aplikaciji.


Webex pomoćnik nije podržan za webinare u webcast prikazu , Webex za vladu ili za sastanke započeteili pridružene iz prostora u Webex aplikaciji.

Webex Pomoćnik zahteva Cisco Webex video platformu verzije 2.0 sa omogućenim spajanjem sastanaka iz video sistema. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Više informacija potražite u članku: sledeći članci:

Prikaz sadržaja sastanka i vebinara koji je kreirao Webex pomoćnik za sastanke

Deljenje sadržaja sastanka i vebinara sa drugima

Redigovanje i upravljanje istaknutim sadržajima koje je kreirao Webex pomoćnik za sastanke

Redigovanje i upravljanje transkriptima sastanaka koje je kreirao Webex pomoćnik za sastanke

Traženje ključnih reči na svim Webex sastancima i webinarima

Brisanje sadržaja sastanka i vebinara koji je kreirao Webex pomoćnik za sastanke