Slovník auditu dat

Slovník auditu dat

Následující informace obsahují podrobnosti o polích uložených pro každou událost v protokolech auditu správce.

Následující hodnoty jsou ve sloupci Výstup: