Rečnik podataka nadzora

Rečnik podataka nadzora

Sledeće informacije uključuju detalje o poljima koja su uskladištena za svaki događaj u evidencijama nadgledanja administratora.

Slede vrednosti u koloni "Izlaz":