מילון נתוני ביקורת

מילון נתוני ביקורת

המידע הבא כולל פרטים על השדות המאוחסנים עבור כל אירוע ביומני הביקורת של מנהל המערכת.

להלן הערכים בעמודה פלט :