Słownik danych inspekcji

Słownik danych inspekcji

Poniższe informacje zawierają szczegółowe informacje na temat pól, które są przechowywane dla każdego zdarzenia w dziennikach inspekcji administratora.

Poniżej przedstawiono wartości w kolumnie Dane wyjściowe: