Ke schůzkám Microsoft Teams se můžete připojit ze svého zařízení pomocí Cloud Video Interop (CVI) pro Microsoft Teams nebo pomocí přímého připojení hosta (WebRTC). Toto nastavení provádějí správci systému a závisí na typu zařízení, které máte. Pokud je vaše zařízení nakonfigurováno s CVI, můžete pro připojení ke schůzce jednoduše zadat ID videokonference a přístupový kód. Můžete se připojit také pomocí funkce Jedno tlačítko ke stlačení: Když uživatelé naplánují schůzky Microsoft Teams a přidají do nich zařízení Cisco, v těchto zařízeních se těsně před zahájením schůzky zobrazí tlačítko pro připojení. Funkce Jedno tlačítko ke stlačení funguje bez ohledu na to, zda je zařízení nakonfigurováno pro použití řešení WebRTC nebo CVI.

Ke schůzce Microsoft Teams se můžete připojit přímo na svém zařízení Cisco klepnutím na tlačítko Microsoft Teams.

Připojení pomocí ID schůzky

Spojení s přímým připojením hosta používá WebRTC. Abyste se mohli připojit pomocí svého zařízení, potřebujete ID schůzky a přístupový kód schůzky, které jste uvedli v pozvánce v kalendáři. Všimněte si , že ID schůzky nelze použít k připojení ke službě Cloud Video Interop (CVI) pro Microsoft Teams. Při spojení s CVI musíte zadat ID videa.

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena, ale správci mohou změnit viditelnost této možnosti.
 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Teams na domovské obrazovce.

 2. Zadejte ID schůzky a přístupový kód. Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení po několika sekundách zmizí. Při sdílení prezentace se na zařízení zobrazí prezentace z aplikace Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní. Na zařízeních řady Room se dvěma obrazovkami se druhá obrazovka nepoužívá.

Spojení pomocí ID videa

Když zadáte ID videa, systém tyto informace zkombinuje s výchozím názvem hostitele a vytvoří správnou adresu schůzky (SIP URI). Tuto konfiguraci spravuje správce organizace.

1

Klepněte na tlačítko Microsoft Teams.

2

Zadejte ID videa a adresu uvedenou v pozvánce na schůzku Microsoft Teams.


Vaše zařízení po připojení ke schůzce zobrazí datový proud videa z aplikace Microsoft Teams, a to až na dvou obrazovkách (za použití rozvržení: mřížka, s miniaturami, překrytí, střed pozornosti, prominentní), plus ovládací prvky pro volání. Další informace o rozvrženích v zařízeních Cisco naleznete v tématu Rozvržení obrazovky pro zařízení Cisco. K dispozici je seznam účastníků indikující, který účastník je ztlumený. Při nahrávání schůzky se na obrazovce objeví indikátor nahrávání. Při sdílení prezentace se na zařízení zobrazí prezentace z aplikace Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.

Připojení ke schůzce Microsoft Teams v zařízení:

 1. Před zahájením schůzky se na zařízení nebo dotykovém ovladači zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na tlačítko se připojíte ke schůzce. 2. Pokud se vaše zařízení připojuje k funkci WebRTC (Direct Guest Connection): Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení po několika sekundách zmizí. Při sdílení prezentace se na zařízení zobrazí prezentace z aplikace Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní. Na zařízeních řady Room se dvěma obrazovkami se druhá obrazovka nepoužívá.

  Pokud se vaše zařízení připojuje pomocí řešení CVI: Zobrazuje datový proud videa z aplikace Microsoft Teams, a to až na dvou obrazovkách (za použití rozvržení: mřížka, s miniaturami, překrytí, střed pozornosti, prominentní), plus ovládací prvky pro volání. Další informace o rozvrženích v zařízeních Cisco naleznete v tématu Rozvržení obrazovky pro zařízení Cisco. K dispozici je seznam účastníků indikující, který účastník je ztlumený. Při nahrávání schůzky se na obrazovce objeví indikátor nahrávání. Na vašem zařízení se zobrazí sdílená prezentace. Obsah sdílený na obrazovce není interaktivní.


Technologie WebRTC je dostupná na zařízeních, která podporují webový engine.

Technologie WebRTC není podporována:

 • V nastavení učebny

 • Na zařízení Panorama

 • V systému SpeakerTrack 60, když je zapnutá funkce SpeakerTrack


Tyto funkce nejsou k dispozici během schůzky, když se připojujete pomocí řešení WebRTC:

 • Sdílení bezdrátově nebo pomocí HDMI

 • Tabule

 • Ovládání kamery na vzdáleném konci

 • Seznam účastníků

 • Zařízení se dvěma obrazovkami zobrazují schůzku na hlavním displeji


Tyto funkce nejsou k dispozici během schůzky, když se připojujete pomocí řešení CVI:

 • V nastavení učebny

 • Jednosměrná tabule není k dispozici u modelů DX70 a DX80.

 • Obousměrná tabule

 • Ovládání kamery na vzdáleném konci