Aby bylo možné povolit volání Microsoft Teams WebRTC, musí být zapnutý hybridní kalendář. Ujistěte se, že webový motor je také zapnutý – pokud ne, zapněte jej podle pokynů popsaných zde.

Nastavení anonymního připojení je ve výchozím nastavení v Microsoft Teams zapnuto. Pokud je vypnutá, můžete ji zapnout v Microsoft Teams, aby se zařízení Webex mohla připojit přes WebRTC. Další informace o tom, jak toto nastavení povolit, naleznete zde.


Pokud je vaše zařízení propojeno s Webex Edge pro zařízení, potřebujete verzi softwaru CE9.14.3.

1

Ze zákaznického pohledu v https://admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení.

2

V pravém horním rohu vyberte Nastavení a přejděte na WebRTC Support. Zapněte možnost Povolit volání WebRTC týmů Microsoft.