Du kan bli med i Microsoft Teams-møter fra enheten din med Cloud Video Interop (CVI) for Microsoft Teams eller med Direct Guest Join (WebRTC). Dette er konfigurere av systemansvarliger dine og avhenger av typen enhet du har. Hvis enheten din er konfigurert med CVI, kan du ganske enkelt angi videokonferanse-ID-en og passordet for å bli med i møtet. Du kan også bli med via One Button to Push (OBTP): når brukere planlegger Microsoft Teams møter og inkluderer Cisco enheter, vises en bli med tast på enhetene rett før møtet begynner. OBTP fungerer uansett om enheten din er konfigurert med WebRTC eller CVI.

Bli med på et Microsoft Teams møte direkte på Cisco enheten din ved å berøre på Microsoft Teams tast.

Bli med med møte-ID

Bli med med Direct Guest Join bruker WebRTC. Du trenger møte-ID-en og møtepassordet som er oppgitt i kalenderinvitasjonen for å kunne bli med enheten. Vær oppmerksom på at møte-ID-en ikke kan brukes til å bli med i Cloud Video Interop (CVI) for Microsoft Teams. Når du blir med CVI, må du angi video-ID.

Denne funksjonen er aktivert som standard, men administratorer kan endre synligheten til dette alternativet.
 1. Trykk på Microsoft Teams-knappen på startskjermen.

 2. Angi møte-ID og passord. Samtalekontrollene og egenvisningen blekner bort etter noen sekunder. Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen er imidlertid ikke interaktiv. På enheter i Room-serien med dobbel skjerm brukes ikke den andre skjermen.

Bli med video-ID

Når du angir Video-IDen, kombinerer systemet denne informasjonen med standard vertsnavn for å opprette den riktige møteadressen (SIP-URI). Denne konfigurasjonen administreres av din organisasjons administrator.

1

Trykk på Microsoft Teams tast.

2

Skriv inn video-ID og adresse som er oppgitt i Microsoft Teams-møteinvitasjonen.


Når du er i møtet, viser enheten videostrømmen fra Microsoft Teams på opptil to skjermer (med oppsettene: rutenett, stakk, overlegg, fokus, fremtredende) og anropkontrollene. For mer informasjon om oppsett på Cisco enhetene, se Skjermoppsett for Cisco enheter. Deltakerlisten er tilgjengelig, og indikerer hvem som har dempet mikrofonen. Opptaksindikatoren vises på skjermen når møtet tas opp. Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen er imidlertid ikke interaktiv.

Bli med i et Microsoft Teams-møte på enheten:

 1. Før møtet starter viser enheten eller berøringspanelet Bi med-tasten. Trykk på den for å bli med i møtet. 2. Hvis enheten din kobles til med direkte gjesteoppslutning (WebRTC): Anropskontrollene og egenvisningen tones ned etter noen sekunder. Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen er imidlertid ikke interaktiv. På enheter i Room-serien med dobbel skjerm brukes ikke den andre skjermen.

  Hvis enheten din bli med CVI: Enheten din viser videostrømmen fra Microsoft Teams på opptil to skjermer (med oppsettene: rutenett, stakk, overlegg, fokus, fremtredenhet) og anropskontrollene. For mer informasjon om oppsett på Cisco enhetene, se Skjermoppsett for Cisco enheter. Deltakerlisten er tilgjengelig, og indikerer hvem som har dempet mikrofonen. Opptaksindikatoren vises på skjermen når møtet tas opp. Når en presentasjon deles, viser enheten din presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen er ikke interaktivt.


WebRC er tilgjengelig på enheter som støtter webmotoren.

WebRTC støttes ikke:

 • I klasseromoppsett

 • På Panorama

 • Med SpeakerTrack 60 når SpeakerTrack er aktivert


Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet når du bli med WebRTC:

 • Trådløs deling eller med en HDMI

 • Bruke tavler

 • Kamerastyring for den borteste enden

 • Deltakerliste

 • Enheter med dobbeltskjermen viser møtet på hoveddisplayet


Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet når du bli med CVI:

 • I klasseromoppsett

 • Enveis tavle er ikke tilgjengelig på DX70 og DX80

 • Toveis tavle

 • Kamerastyring for den borteste enden