Du kan delta i Microsoft Teams-möten från din enhet med Cloud Video Interop (CVI) för Microsoft Teams eller med Direct Guest Join (WebRTC). Detta konfigureras av systemadministratörerna och beror på vilken typ av enhet du har. Om din enhet är konfigurerad med CVI behöver du bara ange videokonferens-ID och lösenkod för att delta i mötet. Du kan också delta med Ett knapptryck (OBTP): När användare schemalägger Microsoft team-möten och inkluderar Cisco-enheter visas en anslutningsknapp på enheterna direkt innan mötet börjar. OBTP fungerar oavsett om din enhet är konfigurerad med WebRTC eller CVI.

Delta i ett Microsoft Teams-möte direkt på din Cisco-enhet genom att knacka på Microsoft Teams-knappen.

Ansluta med mötes-ID

Anslutning med Direct Guest Join använder WebRTC. Du behöver mötes-ID och möteslösenord som finns i din kalenderinbjudan för att kunna ansluta med din enhet. Observera att mötes-ID inte kan användas för att ansluta med Cloud Video Interop (CVI) för Microsoft Teams. När du går med i CVI måste du ange video-ID.

Den här funktionen är aktiverad som standard, men administratörer kan ändra synligheten för det här alternativet.
 1. Tryck på Microsoft Teams-knappen på startskärmen.

 2. Ange mötes-ID och lösenord. Samtalskontrollerna och den egna vyn tonas bort efter några sekunder. När en presentation delas visar enheten presentationen från Microsoft Teams. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt. Den andra skärmen används inte på enheter i Room-serien med dubbla skärmar.

Ansluta med video-id

När du anger video-ID kombinerar systemet den här informationen med standardvärdnamnet för att skapa rätt mötesadress (SIP URI). Den här konfigurationen hanteras av organisationens administratör.

1

Knacka på Microsoft Teams-knappen.

2

Ange video-ID och adress i Microsoft Teams-mötesinbjudan.


Under mötet visar enheten videoströmmen från Microsoft Teams på upp till två skärmar (med layouterna: rutnät, grupp, överlägg, fokus, framträdande) och samtalskontrollerna. Mer information om layouter på Cisco-enheter finns i Skärmlayouter för Cisco-enheter. Mötesdeltagarlistan är tillgänglig, vilket anger vem som är avstängd. Inspelningsindikatorn visas på skärmen när mötet spelas in. När en presentation delas visar enheten presentationen från Microsoft Teams. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt.

Så här ansluter du till ett Microsoft Teams-möte på din enhet:

 1. Innan mötet börjar visas knappen Gå med på din enhet eller pekkontroller. Tryck på den för att gå med i mötet. 2. Om enheten ansluter med WebRTC (Direct Guest Join): Samtalskontrollerna och självbilden tonas bort efter några sekunder. När en presentation delas visar enheten presentationen från Microsoft Teams. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt. Den andra skärmen används inte på enheter i Room-serien med dubbla skärmar.

  Om enheten deltar med CVI: Enheten visar videoströmmen från Microsoft Teams på upp till två skärmar (med layouterna: rutnät, grupp, överlägg, fokus, framträdande) och samtalskontrollerna. Mer information om layouter på Cisco-enheter finns i Skärmlayouter för Cisco-enheter. Mötesdeltagarlistan är tillgänglig, vilket anger vem som är avstängd. Inspelningsindikatorn visas på skärmen när mötet spelas in. När en presentation delas visar din enhet presentationen. Innehållet som delas på skärmen är inte interaktivt.


WebRTC är tillgänglig på enheter som stöder webbmotorn.

WebRTC stöds inte:

 • I klassrumskonfiguration

 • På Panorama

 • Med SpeakerTrack 60 när SpeakerTrack har aktiverats


Dessa funktioner är inte tillgängliga under mötet när du deltar med WebRTC:

 • Trådlös delning eller delning med HDMI

 • Använda whiteboardfunktioner

 • FECC (Far End Camera Control)

 • Deltagarlista

 • Enheter med dubbla skärmar visar mötet på huvudskärmen


Funktionerna är inte tillgängliga under mötet när du deltar med CVI:

 • I klassrumskonfiguration

 • Envägs whiteboardtavlor är inte tillgängliga på DX70 och DX80

 • Tvåvägsfunktioner för whiteboard

 • FECC (Far End Camera Control)