Sady pro montáž na stěnu

Každý nástěnný držák je jedinečný pro model telefonu a nelze ho použít s jiným telefonem. Pokud plánujete připevnit telefon ke stěně, pořiďte si nástěnný držák konkrétně pro daný telefon.

Čísla dílů a další doplňující informace jsou uvedeny v datových listech modelů telefonu:

  Chcete-li zjistit, jaký model multiplatformního telefonu máte, stiskněte tlačítko Aplikace a vyberte možnost Stav> Informace o produktu. Zobrazí se pole Číslo modelu s modelem vašeho telefonu.

  Komponenty pro montáž na stěnu

  Nástěnný držák lze připevnit k většině podkladů, včetně betonu, cihel a jiných pevných povrchů. Položky obsažené v sadě nástěnného držáku jsou však určeny pouze pro sádrokartonové příčky. Chcete-li telefon instalovat na jiný povrch, připravte si odpovídající šrouby a hmoždinky.

  Před montáží sady se ujistěte, že máte k dispozici všechny správné součásti. U každého modelu telefonu použijte tabulku a obrázek ke kontrole obsahu sady nástěnného držáku.

  Náhradní sada pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco 7811

  Položka

  Součást

  A

  4 křížové šrouby M4 × 25 mm

  B

  4 hmoždinky

  C

  2 samořezné šrouby M3 × 7 mm

  D

  1 nástěnný držák

  E

  1 držák telefonu

  F

  Jeden 200mm ethernetový kabel

  Obrázek 1. Součásti sady pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco 7811


  Náhradní sada pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco řady 7800

  Položka

  Součást

  A

  4 křížové šrouby M8–18 × 30 mm

  B

  4 hmoždinky

  C

  2 strojní šrouby M2,5 × 6 mm

  D

  1 držák telefonu

  E

  1 nástěnný držák

  F

  Jeden 150mm ethernetový kabel

  Obrázek 2. Součásti náhradní sady pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco řady 7800


  Náhradní sada pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco 7861

  Položka

  Součást

  A

  4 křížové šrouby M4 × 25 mm

  B

  4 hmoždinky

  C

  2 samořezné šrouby M3 × 7 mm

  D

  1 držák telefonu

  E

  1 nástěnný držák

  F

  Jeden 200mm ethernetový kabel

  Obrázek 3. Součásti sady pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco 7861


  Náhradní sada pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco řady 8800

  Položka

  Součást

  A

  4 křížové šrouby 8–18 × 30 mm

  B

  4 hmoždinky

  C

  2 samořezné šrouby K30 × 8 mm

  D

  1 držák telefonu

  E

  1 nástěnný držák

  F

  Jeden 150mm ethernetový kabel

  Obrázek 4. Součásti náhradní sady pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco řady 8800


  Náhradní sada pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco řady 8800 s jedním rozšiřujícím modulem 36 klíčů

  Položka

  Součást

  A

  6 křížových šroubů 8–18 × 30 mm

  B

  6 hmoždinek

  C

  3 samořezné šrouby K30 × 8 mm

  D

  1 držák telefonu

  E

  1 nástěnný držák

  F

  Jeden 150mm ethernetový kabel

  Obrázek 5. Součásti náhradní sady pro montáž na stěnu pro IP telefon Cisco řady 8800 s jedním rozšiřujícím modulem 36 klíčů


  Náhradní sada pro montáž na stěnu pro Cisco IP Phone 8800 Video série

  Položka

  Součást

  A

  4 křížové šrouby 10–12 × 25 mm

  B

  4 hmoždinky

  C

  2 strojní šrouby 4–40 × 6 mm

  D

  1 držák telefonu

  E

  1 nástěnný držák

  F

  Jeden 150mm ethernetový kabel

  G

  1 klíč, pokud držák zahrnuje volitelný zámek

  H

  1 šroub do plechu (nevyobrazen)

  Obrázek 6. Součásti náhradní sady pro montáž na stěnu pro řadu Cisco IP Phone 8800 Video


  Nainstalujte náhradní sadu pro montáž na stěnu

  Před instalací nástěnného držáku se ujistěte, že je v blízkosti k dispozici funkční připojení k síti Ethernet. Pokud má telefon konektor zakrývat, musí být konektor na úrovni stěny nebo zapuštěný.

  Dokončete instalaci v následujícím pořadí:
  • Upevnění držáku na stěnu

  • Upevnění držáku k telefonu

  • Připojení kabelů k telefonu

  • Upevnění telefonu k nástěnnému držáku

  Upevnění držáku na stěnu

  Každý nástěnný držák se mírně liší, řiďte se proto při jeho upevňování na zeď příkladem, který odpovídá tomu vašemu.

  Než začnete

  Připravte si následující nástroje:

  • Křížový šroubovák

  • Vodováhu

  • Tužku

  1

  Přiložte držák ke stěně tak, aby šipka na něm směřovala vzhůru.

  2

  Použijte vodováhu, abyste držák upevnili vodorovně.

  3

  Pomocí tužky si naznačte umístění otvorů pro šrouby.

  4

  Vystřeďte hmoždinku na značku a použijte křížový šroubovák, abyste ji zatlačili do stěny. Zašroubujte hmoždinku ve směru hodinových ručiček tak, aby byla na úrovni povrchu.

  5

  Připevněte držák na stěnu zašroubováním dodaných šroubů do hmoždinek pomocí křížového šroubováku.

  Příklady nástěnného držáku připevněného ke stěně

  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit držák Cisco IP telefonů řady 7800 a 8800 ke stěně.  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit držák telefonu Cisco IP telefon řady 8800 s rozšiřujícím modulem tlačítek ke stěně.  Následující obrázek znázorňuje 2. až 5. krok postupu připevnění držáku Cisco IP telefonů 8845 and 8865 ke stěně.  Upevnění držáku k telefonu

  Než připevníte telefon ke stěně, je třeba na něj připevnit držák. Držák telefonu upevňuje telefon k nástěnnému držáku a nese váhu celého přístroje. Ujistěte se, že je držák k telefonu bezpečně upevněn. Protože se každý telefon mírně liší, řiďte se příkladem, který odpovídá tomu vašemu.

  Než začnete

  Připravte si malý křížový šroubovák.

  1

  Ponechejte kabel sluchátka či kabely náhlavní soupravy připojené, odpojte však všechny kabely od základny telefonu.

  2

  Upevněte držák k telefonu. Nasaďte západky na držáku do odpovídajících otvorů na zadní straně telefonu.

  3

  Pomocí malého křížového šroubováku upevněte držák k telefonu pomocí samořezných nebo strojních šroubů.

  Příklady držáku telefonu připojeného k telefonu

  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit držák telefonu k telefonům Cisco IP telefon řady 7800 a 8800.  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit držák telefonu k telefonům Cisco IP telefon 8845 a 8865.  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit držák telefonu k telefonu Cisco IP telefon řady 8800 s rozšiřujícím modulem tlačítek.  Připojení kabelů k telefonu

  Připojte kabely k telefonu dříve, než ho upevníte na zeď.

  1

  Připojte ethernetový kabel k síťovému portu 10/100/1000 SW a ke konektoru ve stěně.

  2

  (Volitelné) Připojte kabel k portu počítače 10/100/1000 (přístup k počítači).

  3

  (Volitelné) Zapojte napájecí kabel do telefonu a vložte kabel do klipů vedle portu pro počítač.

  4

  (Volitelné) Pokud kabely končí uvnitř nástěnného držáku, připojte kabely ke konektorům.

  Upevnění telefonu k nástěnnému držáku

  Po instalaci držáku na stěnu připevněte telefon (s nasazeným držákem telefonu) k držáku. Ujistěte se, že je telefon v nástěnném držáku pevně usazen. Protože se každý telefon mírně liší, řiďte se příkladem, který odpovídá tomu vašemu.

  1

  Nasaďte západky na horní straně nástěnného držáku do otvorů na držáku telefonu.

  Kabely, které jsou ukončeny vně držáku lze umístit do otvorů ve spodní části držáku. Do každého otvoru vložte pouze jeden kabel.

  2

  Zatlačte telefon pevně do nástěnného držáku a zasuňte ho směrem dolů. Západky na držáku se zacvaknou na místo.

  Příklady IP telefonu Cisco připojeného k nástěnnému držáku

  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit Cisco IP telefony řady 7800 a 8800 k nástěnnému držáku.  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit Cisco IP telefony 8845 a 8865 k nástěnnému držáku.  Následující obrázek znázorňuje, jak připevnit Cisco IP telefon řady 8800 s rozšiřujícím modulem tlačítek k nástěnnému držáku.  Vyjměte telefon ze sady pro montáž na stěnu

  Nástěnný držák má dvě západky, které ho zajistí k montážnímu držáku telefonu. Tyto západky je nutné uvolnit, aby bylo možné sejmout telefon z nástěnného držáku. Protože se každý telefon mírně liší, řiďte se příkladem, který odpovídá tomu vašemu.

  Než začnete

  Připravte si dva šroubováky nebo podobné nástroje o průměru 5 mm.

  1

  Vsuňte šroubováky nebo podobné nástroje do levého a pravého otvoru v držáku telefonu. Zasuňte je do hloubky přibližně 2 centimetrů.

  2

  Pevným zatlačením směrem dovnitř západky uvolněte.

  3

  Zvednutím telefon uvolněte z nástěnného držáku a zatáhněte za něj směrem k sobě.

  Příklady uvolnění zamykacích jazýčků

  Následující obrázek znázorňuje, jak uvolnit západky Cisco IP telefonů řady 7800 a 8800.  Následující obrázek znázorňuje, jak uvolnit západky telefonu Cisco IP telefon řady 8800 s připojeným rozšiřujícím modulem tlačítek.  Nastavení opěrky sluchátka na telefonu

  Každý Cisco IP telefon je dodáván s malým odnímatelným štítkem ve vidlici. Tento štítek určuje, jak sluchátko telefonu sedí ve vidlici. Je-li telefon připevněn ke zdi nebo sluchátko příliš snadno vypadává z vidlice, může být nutné upravit zavěšení sluchátka na tomto štítku.

  Než začnete

  Připravte si minci nebo jiný podobný předmět s tloušťkou přibližně 1,75 mm.

  1

  Vyjměte sluchátko z vidlice. Umístěte hranu mince do prostoru mezi opěrku sluchátka a plastový štítek. Vyjměte štítek rychlým otočením mincí prosti směru hodinových ručiček.

  2

  Otočte štítek o 180 stupňů tak, aby výstupek směřoval směrem k vám a hladká ploška směrem dolů.

  3

  Uchopte štítek dvěma prsty, rohovými zářezy k sobě.

  4

  Přiložte štítek ke zdířce ve vidlici a zatlačte jej do zdířky. Pootočený štítek nyní vyčnívá.

  5

  Zavěste sluchátko zpět do opěrky sluchátka.