Väggmonteringssatser

Varje väggfäste är unik för din telefonmodell och kan inte användas för en annan telefon. Om du planerar att ansluta din telefon till en vägg ska du köpa väggmonteringssatsen som är specifik för din telefon.

Artikelnummer och ytterligare information finns i databladet för din telefonmodell.

  Kontrollera vilken multiplattformstelefonmodell du har genom att trycka på Program och välj Status > Produktinformation. Fältet Modellnummer visar din telefonmodell.

  Komponenter till väggmontering

  Du kan montera ett väggfäste på de flesta ytor, bl.a. betong, tegel eller andra hårda material. Komponenterna i väggmonteringskitet är dock endast avsedda för användning på gipsväggar. Om du monterar telefonen på andra ytor måste du använda tillämpliga skruvar och förankringsöglor.

  Kontrollera att du har rätt komponenter innan du installerar ditt kit. Använd tabellen och diagrammen för att kontrollera att innehållet i ditt väggmonteringskit överensstämmer med din telefonmodell.

  Extra väggmonteringssats för Cisco IP Phone 7811

  Objekt

  Komponent

  A

  4 st. M4 x 25 mm stjärnmejselskruvar

  B

  4 st. förankringsöglor

  C

  2 st. M3 x 7 mm självgängande skruvar

  D

  1 st. väggfäste

  E

  1 st. telefonfäste

  F

  En 200 mm Ethernet-kabel

  Figur 1. Komponenter i reservväggmonteringssats för Cisco IP Phone 7811


  Extra väggmonteringssats för Cisco IP Phone 7800-serien

  Objekt

  Komponent

  A

  4 st. M8-18 x 1,25 tums stjärnmejselskruvar

  B

  4 st. förankringsöglor

  C

  2 st. M2,5 x 6 mm maskinskruvar

  D

  1 st. telefonfäste

  E

  1 st. väggfäste

  F

  En 6-tums Ethernet-kabel

  Figur 2. Komponenter i reservväggmonteringssats för Cisco IP Phone 7800-serien


  Extra väggmonteringssats för Cisco IP Phone 7861

  Objekt

  Komponent

  A

  4 st. M4 x 25 mm stjärnmejselskruvar

  B

  4 st. förankringsöglor

  C

  2 st. M3 x 7 mm självgängande skruvar

  D

  1 st. telefonfäste

  E

  1 st. väggfäste

  F

  En 200 mm Ethernet-kabel

  Figur 3. Komponenter i reservväggmonteringssats för Cisco IP Phone 7861


  Extra väggmonteringssats för Cisco IP Phone 8800-serien

  Objekt

  Komponent

  A

  4 st. #8-18 x 1,25 tums stjärnmejselskruvar

  B

  4 st. förankringsöglor

  C

  2 st. K30 x 8 mm självgängande skruvar

  D

  1 st. telefonfäste

  E

  1 st. väggfäste

  F

  En 6-tums Ethernet-kabel

  Figur 4. Komponenter i reservväggmonteringssats för Cisco IP Phone 8800-serien


  Extra väggmonteringssats för Cisco IP Phone 8800-serien med enkel knappexpansionsmodul med 36 knappar

  Objekt

  Komponent

  A

  6 st. #8-18 x 1,25 tums stjärnmejselskruvar

  B

  6 st. förankringsöglor

  C

  3 st. K30 x 8 mm självgängande skruvar

  D

  1 st. telefonfäste

  E

  1 st. väggfäste

  F

  En 6-tums Ethernet-kabel

  Figur 5. Komponenter i Reservväggmonteringssats för Cisco IP Phone 8800-serien med enkel knappexpansionsmodul med 36 knappar


  Extra väggmonteringssats för Cisco IP Phone 8800 Video-serien

  Objekt

  Komponent

  A

  4 st. #10-12 x 1-tums stjärnmejselskruvar med

  B

  4 st. förankringsöglor

  C

  2 st. #4-40 x 1/4-tums maskinskruvar

  D

  1 st. telefonfäste

  E

  1 st. väggfäste

  F

  En 6-tums Ethernet-kabel

  G

  1 st. nyckel om fästet har lås som tillval

  H

  1 st. plåtskruv (visas inte)

  Figur 6. Komponenter i reservväggmonteringssats för Cisco IP Phone 8800 Video-serien


  Installera en extra väggmonteringssats

  Säkerställ att det finns en fungerande Ethernet-anslutning i närheten innan du monterar ditt väggmonteringskit. Om telefonen täcker över anslutningen måste anslutningen ligga jämnt utmed väggen eller vara inbyggd i den.

  Slutför installationen i följande ordning:
  • Montera väggfästet på väggen

  • Sätt fast telefonfästet på telefonen

  • Anslut kablarna till telefonen

  • Montera telefonen på väggfästet

  Montera väggfästet på väggen

  Alla väggmonteringskit skiljer sig åt, så var noga med att följa rätt exempel när du monterar fästet på väggen.

  Innan du börjar

  Cisco Unified IP-telefon

  • #2 stjärnskruvmejsel

  • Nivå

  • Penna

  1

  Håll fästet mot väggen med pilen riktad uppåt.

  2

  Använd vattenpasset för att kontrollera att fästet sitter rakt.

  3

  Använd en blyertspenna för att märka ut skruvhålen.

  4

  Centrera förankringspunkten över blyertsmärket och använd en #2 stjärnskruvmejsel för att trycka in förankringsöglan i väggen. Skruva in bulten medurs i väggen tills den är i jämnhöjd.

  5

  Använd de medföljande skruvarna och en #2 stjärnskruvmejsel för att sätta fast fästet på väggen genom förankringsöglorna.

  Exempel på ett väggfäste fäst vid en vägg

  Följande diagram illustrerar monteringen av ett väggfäste till Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien på en vägg.  Följande diagram illustrerar monteringen av ett väggfäste för en Cisco IP-telefon i 8800-serien med en knappexpansionsmodul.  Följande diagram illustrerar steg 2 till 5 av monteringen av ett väggfäste till Cisco IP-telefon 8845- och 8865-serien på en vägg.  Sätt fast telefonfästet på telefonen

  Innan du kan hänga upp en telefon på väggen måste du fästa telefonfästet på telefonen. Telefonfästet är det som fäster telefonen vid väggfästet, och bär alltså vikten av telefonen. Se till att telefonfästet sitter ordentligt fast på telefonen. Eftersom varje telefon är unik är det viktigt att du följer rätt exempel som vägledning.

  Innan du börjar

  Skaffa en #1 stjärnskruvmejsel.

  1

  Låt kablarna till luren eller headsetet vara inkopplade, men koppla ur eventuella andra kablar från telefonbasen.

  2

  Sätt fast telefonfästet på telefonen. För in flikarna på fästet i monteringsflikarna på baksidan av telefonen.

  3

  Använd #1 stjärnskruvmejseln för att fästa telefonfästet på telefonen med de självgängande skruvarna eller maskinskruvarna.

  Exempel på ett telefonfäste som är kopplat till en telefon

  Följande diagram illustrerar hur en Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien monteras på ett telefonfäste.  Följande diagram illustrerar hur en Cisco IP-telefon 8845 och 8865 monteras på ett telefonfäste.  Följande diagram illustrerar hur ett telefonfäste monteras på en Cisco IP-telefon i 8800-serien som är utrustad med en knappexpansionsmodul.  Anslut kablarna till telefonen

  Anslut telefonkablarna till telefonen innan du monterar telefonen på väggen.

  1

  Anslut Ethernet-kabeln till 10/100/1000 SW-nätverksporten och till vägguttaget.

  2

  (Valfritt) Anslut kabeln till porten för datorn 10/100/1000 (PC-åtkomst).

  3

  (Valfritt) Anslut strömsladden till telefonen och placera sladden i klämmorna bredvid PC-porten.

  4

  (Valfritt) Om kablarna avslutas inuti väggfästet ansluter du kablarna till uttagen.

  Montera telefonen på väggfästet

  När du har monterat väggfästet på väggen ska du hänga upp telefonen – med telefonfästet monterat – i väggfästet. Se till att telefonen sitter stadigt i väggfästet. Eftersom varje telefon är unik är det viktigt att du följer rätt exempel som vägledning.

  1

  För in flikarna längst upp på väggfästet i skårorna på telefonfästet.

  Kablar som slutar utanför fästena kan placeras i öppningarna på fästets undersida, med en kabel per öppning.

  2

  Tryck in telefonen ordentligt i väggfästet och skjut luren nedåt. Flikarna i fästet klickar på plats.

  Exempel på en Cisco IP Phone fäst vid väggfästet

  Följande diagram illustrerar hur en Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien monteras i väggfästet.  Följande diagram illustrerar hur Cisco IP-telefon 8845 och 8865 monteras i väggfästet.  Följande diagram illustrerar hur man monterar en Cisco IP-telefon i 8800-serien med en knappexpansionsmodul i väggfästet.  Ta ut telefonen ur väggmonteringssatsen

  Väggfästet har två flikar som låser fast fästet i telefonmonteringsplattan. Flikarna måste frigöras innan du kan avlägsna telefonen från väggmonteringskitet. Eftersom varje telefon är unik är det viktigt att du följer rätt exempel som vägledning.

  Innan du börjar

  Skaffa två stjärnskruvmejslar eller liknande verktyg med en diameter på 5 mm eller 3/16 tum.

  1

  Sätt i en skruvmejlsel eller annat verktyg i vänster och höger hål i telefonens monteringsplatta. För in verktyget cirka 2 cm eller 3/4 tum djupt.

  2

  Tryck in ordentligt för att lossa flikarna.

  3

  Lyft telefonen för att frigöra den från väggfästet och dra telefonen mot dig.

  Exempel på hur du kopplar loss låsflikarna

  Följande diagram illustrerar hur låsflikarna frigörs på en Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien.  Följande diagram illustrerar hur låsflikarna frigörs på en Cisco IP-telefon i 8800-serien med en knappexpansionsmodul.  Justera telefonlursstödet på telefonen

  Varje Cisco IP-telefon levereras med en liten borttagbar flik som sitter i telefonklykan. Fliken avgör hur telefonluren sitter i telefonklykan. Om telefonen är monterad på väggen, eller om luren glider ur klykan för lätt, måste du eventuellt justera hur luren stöds av fliken.

  Innan du börjar

  Använd ett mynt eller liknande objekt med en tjocklek på cirka 1,75 mm eller 0,069 tum.

  1

  Avlägsna telefonluren från klykan. Placera kanten på myntet i utrymmet mellan klykan och plastfliken. Avlägsna fliken genom att snabbt vrida myntet moturs.

  2

  Vrid fliken 180 grader så att nocken pekar mot dig och den jämna baksidan pekar nedåt.

  3

  Håll fliken mellan två fingrar med hörnskårorna mot dig.

  4

  Justera fliken med skåran i klykan och tryck ned fliken jämnt i skåran. Flikens överdel utgör nu en förlängning.

  5

  Lägg tillbaka telefonluren i telefonlursklykan.