1

Klikněte na svůj profilový obrázek a přejděte na Nastavení > Volání .

2

Přejděte na jeden z následujících nadpisů v závislosti na nastavení a klikněte na přidružený odkaz:

  • Portál péče o sebe– Tato možnost se zobrazí, pokud jste nastaveni s Unified CM.
  • Rozšířené nastavení hovorů– Tato možnost se zobrazí, pokud jste nastaveni na volání nebo volání Webex hostované poskytovatelem služeb.
Získejte přístup ke svým informacím a proveďte jakékoli změny, které potřebujete.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a přejděte na Předvolby > Volání .

2

Přejděte na jeden z následujících nadpisů v závislosti na nastavení a klikněte na přidružený odkaz:

  • Portál péče o sebe– Tato možnost se zobrazí, pokud jste nastaveni s Unified CM.
  • Rozšířené nastavení hovorů– Tato možnost se zobrazí, pokud jste nastaveni na volání nebo volání Webex hostované poskytovatelem služeb.
Získejte přístup ke svým informacím a proveďte jakékoli změny, které potřebujete.

Než začnete

Musíte mít volání v aplikaci Webex (Unified CM). Pokud si nejste jisti, jakou volací službu máte, přečtěte si v tématu Co máte volací službu.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek a přejděte na Hovory .

2

Potáhněte prstem nahoru k jednomu z následujících nadpisů v závislosti na nastavení a potom klepněte na přidružený odkaz:

  • Portál péče o sebe– Tato možnost se zobrazí, pokud jste nastaveni s Unified CM.
  • Rozšířené nastavení hovorů– Tato možnost se zobrazí, pokud jste nastaveni na volání nebo volání Webex hostované poskytovatelem služeb.
Získejte přístup ke svým informacím a proveďte jakékoli změny, které potřebujete.