1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > poziva.

2

Pomerite se do jednog od sledećih naslova, u zavisnosti od podešavanja, a zatim kliknite na pridruženu vezu:

  • Portal za brigu osebi – Videćete ovu opciju ako ste podešeni sa Objedinjenim CM-om.
  • Više opcija zapostavke poziva – Videćete ovu opciju ako ste podešeni sa Webex pozivom ili pozivom koji hostuje dobavljač usluga.
Pristupite informacijama i izvršite sve promene koje su vam potrebne.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim idite na željene > poziva .

2

Pomerite se do jednog od sledećih naslova, u zavisnosti od podešavanja, a zatim kliknite na pridruženu vezu:

  • Portal za brigu osebi – Videćete ovu opciju ako ste podešeni sa Objedinjenim CM-om.
  • Više opcija zapostavke poziva – Videćete ovu opciju ako ste podešeni sa Webex pozivom ili pozivom koji hostuje dobavljač usluga.
Pristupite informacijama i izvršite sve promene koje su vam potrebne.

Pre nego što počneš

Morate imati poziv u Webex aplikaciji (Objedinjeni CM). Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim idite na stavku Pozivi.

2

Brzo prevucite prstom nadesno do jednog od sledećih naslova, u zavisnosti od podešavanja, a zatim dodirnite pridruženu vezu:

  • Portal za brigu osebi – Videćete ovu opciju ako ste podešeni sa Objedinjenim CM-om.
  • Više opcija zapostavke poziva – Videćete ovu opciju ako ste podešeni sa Webex pozivom ili pozivom koji hostuje dobavljač usluga.
Pristupite informacijama i izvršite sve promene koje su vam potrebne.