1

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > samtal.

2

Bläddra till en av följande rubriker, beroende på inställningarna, och klicka sedan på länken som hör till:

  • Självhjälpsportal– det här alternativet visas om du är konfigurerad med Unified CM.
  • Avancerade samtalsinställningar – du ser det här alternativet om du har ett Webex Calling eller samtalsom en tjänsteleverantör.
Kom åt din information och gör de ändringar du behöver.

1

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > ringa .

2

Bläddra till en av följande rubriker, beroende på inställningarna, och klicka sedan på länken som hör till:

  • Självhjälpsportal– det här alternativet visas om du är konfigurerad med Unified CM.
  • Avancerade samtalsinställningar – du ser det här alternativet om du har ett Webex Calling eller samtalsom en tjänsteleverantör.
Kom åt din information och gör de ändringar du behöver.

Innan du börjar

Du måste ha samtal i Webex-appen (Unified CM). Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du ta reda på vilken samtalstjänst duhar.

1

Tryck på profilbild och gå sedan till Samtal.

2

Svep uppåt till en av följande rubriker, beroende på inställningarna, och knacka sedan på länken som hör till:

  • Självhjälpsportal– det här alternativet visas om du är konfigurerad med Unified CM.
  • Avancerade samtalsinställningar – du ser det här alternativet om du har ett Webex Calling eller samtalsom en tjänsteleverantör.
Kom åt din information och gör de ändringar du behöver.