1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim idite na Postavke > Pozivanje .

2

Pomaknite se do jednog od sljedećih naslova, ovisno o postavljanju, a zatim kliknite povezanu vezu:

  • Portal za samozbrinjavanja– tu ćete mogućnost vidjeti ako ste postavljeni s objedinjenim CM-om.
  • Dodatne postavke poziva– tu ćete mogućnost vidjeti ako ste postavljeni za web-pozive ili pozive koje hostira davatelj usluga.
Pristupite svojim podacima i napravite sve promjene koje trebate.

1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim idite na Preference >pozivima.

2

Pomaknite se do jednog od sljedećih naslova, ovisno o postavljanju, a zatim kliknite povezanu vezu:

  • Portal za samozbrinjavanja– tu ćete mogućnost vidjeti ako ste postavljeni s objedinjenim CM-om.
  • Dodatne postavke poziva– tu ćete mogućnost vidjeti ako ste postavljeni za web-pozive ili pozive koje hostira davatelj usluga.
Pristupite svojim podacima i napravite sve promjene koje trebate.

Prije nego što počnete

Morate imati poziv u Webex aplikaciji (Unified CM). Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pročitajte članak Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Dodirnite profilnu sliku , a zatim otvorite Pozivi.

2

Prijeđite prstom do jednog od sljedećih naslova, ovisno o postavljanju, a zatim dodirnite povezanu vezu:

  • Portal za samozbrinjavanja– tu ćete mogućnost vidjeti ako ste postavljeni s objedinjenim CM-om.
  • Dodatne postavke poziva– tu ćete mogućnost vidjeti ako ste postavljeni za web-pozive ili pozive koje hostira davatelj usluga.
Pristupite svojim podacima i napravite sve promjene koje trebate.