Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Dvojitým stisknutím tlačítka Volat přijmete hovor.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Volat na náhlavní soupravě. Při ukončení hovoru náhlavní souprava přehraje tón. Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730

Stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko Volat.


 

S firmwarem verze 1-8 nebo novější můžete hovory ukončit také tak, že umístíte svou náhlavní soupravu do úsporného režimu Cisco náhlavní 730 soupravy Cisco . Tuto funkci můžete povolit prostřednictvím mobilní aplikace Cisco.

Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Dvojitým stisknutím tlačítka Volat odmítnete příchozí hovor.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Jedním stisknutím tlačítka Volat přidržíte aktivní hovor.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Tlačítko Ztlumit se nachází na přední straně levého kelímku.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730

1

Jednorázovým stisknutím tlačítka Ztlumitmůžete vypnout mikrofon v aktivním hovoru.

2

Opětovným stisknutím tlačítka Ztlumita mikrofon opět zapnete.

Příchozí upozornění hovorů můžete potichit prostřednictvím ovládacích prvků hlasitosti Cisco náhlavní 730 soupravy .

Stiskněte tlačítko Hlasitostna pravém ušním kelímku.

Tlačítko Snížení hlasitosti náhlavní soupravy Cisco 730