Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Dvojitým stisknutím tlačítka Volat přijmete hovor.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Volat na náhlavní soupravě. Při ukončení hovoru náhlavní souprava přehraje tón. Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko Volat.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Dvojitým stisknutím tlačítka Volat odmítnete příchozí hovor.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Tlačítko Volat se nachází na přední straně levého sluchátka.

Jedním stisknutím tlačítka Volat přidržíte aktivní hovor.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730
Tlačítko Volat Tlačítko Ztlumit se nachází na přední straně levého sluchátka.

Tlačítko Volat náhlavní soupravy Cisco 730

1

Stisknutím tlačítka Ztlumit Tlačítko Ztlumit vypnete svůj mikrofon při aktivním hovoru.

2

Opětovným stisknutím tlačítka Ztlumit Tlačítko Ztlumit mikrofon znovu zapnete.

Pomocí ovládání hlasitosti náhlavní soupravy Cisco 730 můžete ztišit upozornění na příchozí hovor.

Na pravém sluchátku stiskněte Snížení hlasitosti.

Tlačítko Snížení hlasitosti náhlavní soupravy Cisco 730