De Anrop knappen er plassert på forsiden av venstre øreklokke.

trykk Anrop knappen én gang for å svare på et anrop.

Cisco Headset 730 ringeknapp
Du kan avslutte en samtale med Anrop knappen på headsettet. Headsettet spiller av en tone når du avslutter samtalen. Ringeknappen er plassert på forsiden av venstre øreklokke.

Trykk og hold inne Anrop knappen i to sekunder.

Cisco Headset 730 ringeknapp
De Anrop knappen er plassert på forsiden av venstre øreklokke.

trykk Anrop knappen to ganger for å avvise et innkommende anrop.

Cisco Headset 730 ringeknapp
De Anrop knappen er plassert på forsiden av venstre øreklokke.

trykk Anrop én gang for å sette en aktiv samtale på vent.

Cisco Headset 730 ringeknapp
De Stummute-knappen knappen er plassert foran på venstre øreklokke.

Cisco Headset 730 mute-knapp

1

trykk Stummute-knappen én gang for å slå av mikrofonen under en aktiv samtale.

2

trykk Stummute-knappen igjen for å slå på mikrofonen igjen.

Du kan dempe innkommende anropsvarsler gjennom volumkontrollene på Cisco Headset 730.

trykk Volum ned på høyre ørekopp.

Cisco Headset 730 volum ned-knapp