Tipka Call nalazi se na licu čaše za lijevo uho.

Pritisnite tipku Call jednom za odgovor na poziv.

Tipka za pozivanje Cisco slušalica 730
Poziv možete prekinuti tipkom Call na slušalicama. Slušalice puštaju ton kad završite poziv. Tipka Call nalazi se na licu čaše za lijevo uho.

Pritisnite i zadržite tipku Call na dvije sekunde.

Tipka za pozivanje Cisco slušalica 730
Tipka Call nalazi se na licu čaše za lijevo uho.

Pritisnite tipku Call dvaput za odbijanje dolaznog poziva.

Tipka za pozivanje Cisco slušalica 730
Tipka Call nalazi se na licu čaše za lijevo uho.

Pritisnite tipku Call jednom za stavljanje aktivnog poziva na čekanje.

Tipka za pozivanje Cisco slušalica 730
Gumb za tipka za isključenje zvukaisključenje zvuka nalazi se na prednjoj strani čaše za lijevo uho.

Tipka za isključenje zvuka Cisco slušalica 730

1

Pritisnite tipka za isključenje zvuka jednom za isključenje mikrofona tijekom aktivnog poziva.

2

Ponovno pritisnite Mute zatipka za isključenje zvuka ponovno uključenje mikrofona.

Možete utišati dolazne obavijesti o pozivima putem Cisco slušalica 730 za kontrolu glasnoće.

Pritisnite Smanjenje glasnoće desnu ušnu čašicu.

Tipka za smanjivanje glasnoće Cisco slušalica 730