Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck en gång på samtalsknappen för att svara på ett samtal.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Du kan avsluta samtal genom att trycka på samtalsknappen på ditt headset. Det hörs en ton i headsetet när du avslutar samtalet. Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck på och håll samtalsknappen i två sekunder.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck två gånger på samtalsknappen för att avvisa ett inkommande samtal.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck på samtalsknappen en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Tystknappen tystknappen sitter på den vänstra öronkåpans framsida.

Ljud av-knapp för Cisco-headset 730

1

Tryck på Tyst tystknappen en gång för att stänga av mikrofonen under ett aktivt samtal.

2

Tryck på Tyst tystknappen på nytt för att slå på mikrofonen igen.

Du kan tysta meddelanden om inkommande samtal med volymkontrollerna på ditt Cisco-headset 730.

Tryck på Sänk volymen på höger öronkåpa.

Knappen för att sänka volym på Cisco-headset 730