Klepnutím na tlačítko Přidat můžete někoho přidat do probíhajícího hovoru, schůzky Webex nebo schůzky v osobní místnosti. Můžete přidat pouze uživatele nebo zařízení zaregistrovaná do Webex, není možné přidat účastníky SIP nebo PSTN.

1

Během hovoru nebo schůzky otevřete ovládací prvky hovorů na zařízení nebo dotykovém ovladači. Klepněte na ikonu Přidat Tlačítko.

Pokud ji nevidíte, možná budete muset klepnout na ikonu možností A pak vyberte Přidat.2

Vyberte kontakt a klepněte na Přidat.

Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nemůžete již pozvánku zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem pro stisknutí (OBTP) a pak se může kdykoli připojit ke schůzce nebo volat. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte kamkoliv na obrazovce. Jakmile se zobrazí tlačítka, klepněte na tlačítko Vícea pak na Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na Přidat .


Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na ikonu Přidat na dotykovém ovladači (nebo pomocí dálkového ovládání přejděte na tlačítko Přidat a stiskněte OK).


2

Vyberte kontakt a vyberte Přidat .


Na dotykovém ovladači můžete pozvánku okamžitě zrušit klepnutím na Zrušit . Případně můžete klepnout na seznam účastníků v pravém rohu a vybrat možnost Zrušit pozvání. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.