Klepnutím na tlačítko Přidat můžete někoho přidat do probíhajícího hovoru, schůzky Webex nebo schůzky v osobní místnosti. Můžete přidávat pouze uživatele nebo zařízení registrovaná do Webex, není možné přidávat účastníky SIP nebo PSTN.

1

Když se účastníte hovoru nebo schůzky, použijte ovládací prvky hovoru na zařízení nebo dotykovém ovladači. Klepněte na Přidat knoflík.

Pokud ji nevidíte, možná budete muset klepnout na Další Nejprve a poté vyberte Přidat.2

Klepněte na Přidat účastníky a vyberte kontakt. Můžete také poslat e-mailovou pozvánku lidem, které chcete přidat.Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků a výběrem zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, pozvánku již nemůžete zrušit.

3

Na zařízeních s osobním režimem uživatel obdrží na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a poté se může kdykoli připojit ke schůzce nebo zavolat. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte kamkoliv na obrazovce. Jakmile se zobrazí tlačítka, klepněte na tlačítko Vícea pak na Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na Přidat.


Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na dotykovém ovladači na ikonu Přidat (nebo pomocí dálkového ovladače přejděte na Přidat tlačítko a stiskněte OK).


2

Vyberte kontakt a vyberte Přidat.


Na dotykovém ovladači můžete pozvánku okamžitě zrušit klepnutím na zrušit. Případně můžete klepnout na seznam účastníků v pravém rohu a vybrat možnost Zrušit pozvání. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.