Klepnutím na tlačítko Přidat můžete někoho přidat do probíhajícího hovoru, schůzky Webex nebo schůzky v osobní místnosti. Můžete přidat pouze uživatele nebo zařízení zaregistrovaná do Webex, není možné přidat účastníky na SIP nebo PSTN.

1

Když se účastníte hovoru nebo schůzky, získáte přístup k ovládacím prvkům telefonu na vašem zařízení nebo dotykovém zařízení. Klepněte na tlačítko Přidat tlačítko.

Pokud se nezobrazuje, může být nutné klepnout na tlačítko více Pak klepněte na tlačítko Přidat.2

Zvolte kontakt a klepněte na tlačítko Přidat.

Pozvání můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků a vybráním možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník spojí s hovorem nebo schůzkou, nemůžete pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel jedno tlačítko, které vám zavolá (OBTP) oznámení na svém zařízení a může se kdykoli připojit ke schůzce nebo hovoru. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte kamkoliv na obrazovce. Jakmile se zobrazí tlačítka, klepněte na tlačítko Vícea pak na Přidat.

2

Zvolte kontakt a klepněte na tlačítko Přidat .


Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Když se účastníte hovoru nebo schůzky, klepněte na ikonu Přidat na dotykovém zařízení (nebo použijte dálkové ovládání a přejděte na tlačítko Přidat a stiskněte tlačítko OK ).

2

Zvolte kontakt a pak klepněte na tlačítko Přidat .


U dotykového zařízení můžete pozvání zrušit ihned klepnutím na tlačítko zrušit. Případně můžete klepnout na seznam účastníků v pravém rohu a vybrat možnost Zrušit pozvání. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.