Du kan lägga till en person till ett pågående samtal, Webex-möte eller personligt rumsmöte genom att trycka på Lägg till. Du kan bara lägga till användare eller enheter som är registrerade i Webex, det går inte att lägga till SIP- eller PSTN-deltagare.

1

När du sitter i ett samtal eller sitter i möte kan du komma åt samtalskontrollerna på din enhet eller pekkontroll. Tryck på knappen Lägg till Knappen.

Om du inte ser den kan du behöva trycka på Mer Först och välj sedan Lägg till.2

Välj en kontakt och tryck på Lägg till.

Du kan avbryta inbjudan genom att trycka på deltagarlistan och välja Avbryt inbjudan. När deltagaren har anslutit till samtalet eller mötet kan du inte avbryta inbjudan längre.

3

På enheter i personligt läge får användaren ett OBTP-meddelande (One Button To Push) om att delta på sin enhet och kan sedan ansluta till mötet eller samtalet när som helst. På delade enheter visas ett inkommande samtal som måste besvaras. Samtalsdialogrutan visar vem som har bjudit in enheten och deltagarna i mötet eller samtalet.

1

Knacka var som helst på skärmen under ett samtal eller möte. När knapparna visas knackar du på mer och sedan på Lägg till.

2

Markera en kontakt och tryck på Lägg till.


Du kan avbryta inbjudan genom att knacka på deltagarlistan i högra hörnet och välja Avbryt inbjudan. När deltagaren har anslutit till samtalet eller mötet kan du inte längre avbryta inbjudan.

3

För enheter i privata lägen får användaren en avisering om att ansluta genom att trycka på en knapp (OBTP) på sin enhet och kan sedan när som helst ansluta till mötet eller samtalet. På delade enheter visas ett inkommande samtal som måste besvaras. Samtalsdialogrutan visar vem som har bjudit in enheten och deltagarna i mötet eller samtalet.

1

När du sitter i ett samtal eller möte trycker du på ikonen Lägg till på pekkontrollen (eller använder fjärrkontrollen för att navigera till knappen Lägg till och tryckerOK).


2

Markera en kontakt och välj Lägg till.


På en pekkontroll kan du avbryta inbjudan direkt genom att trycka på Avbryt. Du kan också knacka på deltagarlistan i det högra hörnet och välja Avbryt inbjudan. När deltagaren har anslutit till samtalet eller mötet kan du inte längre avbryta inbjudan.3

För enheter i privata lägen får användaren en avisering om att ansluta genom att trycka på en knapp (OBTP) på sin enhet och kan sedan när som helst ansluta till samtalet eller mötet. På delade enheter visas ett inkommande samtal som måste besvaras. Samtalsdialogrutan visar vem som har bjudit in enheten och deltagarna i mötet eller samtalet.