Možete da dodate nekoga u tekući poziv, Webex sastanak ili sastanak lične sobe tako što ćete dodirnuti dugme "Dodaj ". Možete da dodate samo korisnike ili uređaje registrovane na Webex, nije moguće dodati SIP ili PSTN učesnike.

1

Kada ste u pozivu ili sastanku, pristupite kontrolama poziva na uređaju ili kontroleru dodira. Tapnite na dugme "Dodaj" Dugme.

Ako ga ne vidite, možda ćete morati da tapnete na još Prvo, a zatim izaberite stavku Dodaj.2

Dodirnite Dodaj učesnike i odaberite kontakt. Pozivnicu za e-poruku možete da pošaljete i osobama koje želite da dodate.Poziv možete otkazati tako što ćete dodirnuti listu učesnika i izabrati stavku "Otkaži poziv". Kada se učesnik pridruži pozivu ili sastanku, više ne možete da otkažete poziv.

3

Na uređajima u ličnom režimu korisnik dobija obaveštenje "One Button To Push (OBTP) Join" na svom uređaju i zatim može da se pridruži sastanku ili pozivu u bilo kom trenutku. Na deljenim uređajima pojavljuje se dolazni poziv i treba mu odgovoriti. Dijalog poziva prikazuje ko je pozvao uređaj i učesnike tog sastanka ili poziva.

1

Kada ste u pozivu ili sastanku, dodirnite bilo gde na ekranu. Kada se dugmad pojave, dodirnite Još, a zatim dodaj .

2

Izaberite kontakt i dodirnite Dugme Dodaj.


Poziv možete otkazati tako što ćete dodirnuti listu učesnika u desnom uglu i izabrati stavku Otkaži poziv. Kada se učesnik pridruži pozivu ili sastanku, više ne možete da otkažete poziv.

3

Na uređajima u ličnom režimu korisnik dobija obaveštenje "One Button To Push (OBTP) Join" na svom uređaju i zatim može da se pridruži sastanku ili pozivu u bilo kom trenutku. Na deljenim uređajima pojavljuje se dolazni poziv i treba mu odgovoriti. Dijalog poziva prikazuje ko je pozvao uređaj i učesnike tog sastanka ili poziva.

1

Kada ste u pozivu ili na sastanku, dodirnite ikonu "Dodaj" na kontroleru osetljivom na dodir (ili koristite daljinski upravljač da biste se kretali do dugmeta "Dodaj " i pritisnite dugme "U redu").


2

Izaberite kontakt i kliknite na dugme Dodaj .


Na kontroleru osetljivom na dodir možete odmah da otkažete poziv tako što ćete dodirnuti dugme "Otkaži ". Druga mogućnost je da u desnom uglu dodirnete listu učesnika i izaberete opciju "Otkaži poziv". Kada se učesnik pridruži pozivu ili sastanku, više ne možete da otkažete poziv.3

Na uređajima u ličnom režimu korisnik dobija obaveštenje "One Button To Push (OBTP) Join" na svom uređaju i zatim može da se pridruži pozivu ili sastanku u bilo kom trenutku. Na deljenim uređajima pojavljuje se dolazni poziv i treba mu odgovoriti. Dijalog poziva prikazuje ko je pozvao uređaj i učesnike tog sastanka ili poziva.