Možete da dodate nekoga u tekući poziv, Webex sastanak ili sastanak u ličnoj sobi tako što ćete dodirnuti dugme "Dodaj ". Možete da dodate samo korisnike ili uređaje registrovane Webex, nije moguće dodati SIP ili PSTN učesnike.

1

Kada ste u pozivu ili sastanku, pristupite kontrolama poziva na uređaju ili kontroleru dodira. Tapnite na dugme "Dodaj" Dugme.

Ako ga ne vidite, možda ćete morati da tapnete na još Prvo, a zatim izaberite stavku Dodaj.2

Odaberite kontakt i dodirnite Dugme Dodaj.

Poziv možete otkazati tako što ćete dodirnuti listu učesnika i izabrati stavku "Otkaži poziv". Kada se učesnik pridruži pozivu ili sastanku, više ne možete da otkažete poziv.

3

Na uređajima u ličnom režimu korisnik dobija obaveštenje "One Button To Push (OBTP) Join" na svom uređaju i zatim može da se pridruži sastanku ili pozivu u bilo kom trenutku. Na deljenim uređajima pojavljuje se dolazni poziv i treba mu odgovoriti. Dijalog poziva prikazuje ko je pozvao uređaj i učesnike tog sastanka ili poziva.

1

Kada ste u pozivu ili sastanku, dodirnite bilo gde na ekranu. Kada se dugmad pojave, dodirnite Još, a zatim dodaj .

2

Izaberite kontakt i dodirnite Dugme Dodaj.


Poziv možete otkazati tako što ćete dodirnuti listu učesnika u desnom uglu i izabrati stavku Otkaži poziv. Kada se učesnik pridruži pozivu ili sastanku, više ne možete da otkažete poziv.

3

Na uređajima u ličnom režimu korisnik dobija obaveštenje "One Button To Push (OBTP) Join" na svom uređaju i zatim može da se pridruži sastanku ili pozivu u bilo kom trenutku. Na deljenim uređajima pojavljuje se dolazni poziv i treba mu odgovoriti. Dijalog poziva prikazuje ko je pozvao uređaj i učesnike tog sastanka ili poziva.

1

Kada ste u pozivu ili na sastanku, dodirnite ikonu "Dodaj" na kontroleru osetljivom na dodir (ili koristite daljinski upravljač da biste se kretali do dugmeta "Dodaj " i pritisnite dugme "U redu").

2

Izaberite kontakt i kliknite na dugme Dodaj .


Na kontroleru osetljivom na dodir možete odmah da otkažete poziv tako što ćete dodirnuti dugme "Otkaži ". Druga mogućnost je da u desnom uglu dodirnete listu učesnika i izaberete opciju "Otkaži poziv". Kada se učesnik pridruži pozivu ili sastanku, više ne možete da otkažete poziv.3

Na uređajima u ličnom režimu korisnik dobija obaveštenje "One Button To Push (OBTP) Join" na svom uređaju i zatim može da se pridruži pozivu ili sastanku u bilo kom trenutku. Na deljenim uređajima pojavljuje se dolazni poziv i treba mu odgovoriti. Dijalog poziva prikazuje ko je pozvao uređaj i učesnike tog sastanka ili poziva.