Du kan legge til noen i en pågående samtale, Webex-møte eller et personlig rommøte ved å trykke på Legg til-tasten. Du kan bare legge til brukere eller enheter som er registrert i Webex, det er ikke mulig å legge til SIP-eller PSTN-deltakere.

1

Når du er i en samtale eller et møte, går du til anrops kontrollene på enheten eller berørings kontrolleren. Trykk på Legg til tavleknapp.

Hvis du ikke ser det, kan det være at du må trykke på mer Først og velg deretter Legg til.2

Velg en kontakt og trykk på Legg til.

Du kan avbryte invitasjonen ved å trykke på deltaker listen og velge Avbryt invitasjon. Når deltakeren har blitt med i samtalen eller møtet, kan du ikke avbryte invitasjonen lenger.

3

I private modus enheter får brukeren en knapp for å pushe (OBTP) til å delta i varsel på enheten, og de kan deretter bli med på møtet eller samtalen når som helst. På delte enheter vises et innkommende anrop, og det må besvares. Anropsdialogen viser hvem som inviterte enheten, og deltakerne på møtet eller anropet.

1

Når du er i en samtale eller et møte, trykker du hvor som helst på skjermen. Når tastene vises, berører du Mer og Legg til.

2

Velg en kontakt og trykk på Legg til .


Du kan avbryte invitasjonen ved å trykke på deltakerlisten i det høyre hjørnet og velge Avbryt invitasjon. Når deltakeren har blitt med i samtalen eller møtet, kan du ikke avbryte invitasjonen lenger.

3

På private modusenheter mottar brukeren en knapp for å pushe (OBTP) til å delta i varsel på enheten, og kan deretter bli med på møtet eller samtalen når som helst. På delte enheter vises et innkommende anrop, og det må besvares. Anropsdialogen viser hvem som inviterte enheten, og deltakerne på møtet eller anropet.

1

Når du er i en samtale eller et møte, trykker du på Legg til - ikonet på berørings kontrolleren (eller bruker Fjern kontrollen for å gå til Legg til- knappen og trykker på OK ).

2

Velg en kontakt og velg Legg til .


På en berørings kontroller kan du avbryte invitasjonen umiddelbart ved å trykke på Avbryt. Du kan også trykke på deltakerlisten i høyre hjørne og velge Avbryt invitasjon. Når deltakeren har blitt med i samtalen eller møtet, kan du ikke avbryte invitasjonen lenger.3

I personlig modus-enheter mottar brukeren en knapp for å pushe (OBTP) til å delta i varsel på enheten, og kan deretter bli med i samtalen eller møtet når som helst. På delte enheter vises et innkommende anrop, og det må besvares. Anropsdialogen viser hvem som inviterte enheten, og deltakerne på møtet eller anropet.