Do trwającego połączenia, spotkania Webex lub spotkania osobistego można dodać inną osobę, wybierając przycisk Dodaj. Do Webex można dodawać tylko użytkowników lub urządzenia, nie można dodawać uczestników SIP ani PSTN.

1

W trakcie połączenia lub spotkania uzyskaj dostęp do elementów sterujących połączeniem na urządzeniu lub kontrolerze dotykowym. Dotknij ikony Dodaj Przycisk.

Jeśli jej nie widzisz, może być konieczne stuknięcie opcji Więcej Najpierw, a następnie wybierz pozycję Dodaj.2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj.

Możesz anulować zaproszenie, dotykając listy uczestników i wybierając Anuluj zaproszenie. Gdy uczestnik dołączy do połączenia lub spotkania, nie można już anulować zaproszenia.

3

Na urządzeniach w trybie osobistym użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączaniu do jednego przycisku (OBTP) Join na swoim urządzeniu, a następnie może dołączyć do spotkania lub połączenia w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.

1

Podczas połączenia lub spotkania stuknij dowolne miejsce na ekranie. Po wyświetleniu przycisków stuknij przycisk Więcej, a następnie Dodaj.

2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj.


Możesz anulować zaproszenie, wybierając listę uczestników w prawym rogu, a następnie klikając polecenie Anuluj zaproszenie. Jeżeli uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.

3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.

1

W trakcie połączenia lub spotkania naciśnij ikonę Dodaj na kontrolerze dotykowym (lub za pomocą pilota przejdź do przycisku Dodaj i naciśnij OK ).


2

Wybierz kontakt, a następnie wybierz pozycję Dodaj.


Na kontrolerze dotykowym możesz natychmiast anulować zaproszenie, stukając opcję Anuluj. Możesz także wybrać listę uczestników w prawym rogu, a następnie kliknąć przycisk Anuluj zaproszenie. Jeżeli uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.