Do trwającego połączenia, spotkania Webex lub spotkania osobistego można dodać inną osobę, wybierając przycisk Dodaj. Możliwe jest dodawanie tylko użytkowników i urządzeń zarejestrowanych w Webex. nie można dodać uczestników SIP ani PSTN.

1

W trakcie połączenia lub spotkania przejdź do elementów sterujących połączenia na swoim urządzeniu lub na kontrolerze dotykowym. Dotknij ikony Dodaj znajdując.

Jeśli nie jest widoczna, może być konieczne wybranie opcji więcej Najpierw, a następnie wybierz opcję Dodaj.2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj.

Możesz anulować zaproszenie, wybierając listę uczestników i wybierając polecenie Anuluj zaproszenie. Gdy uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia

3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje jeden przycisk w celu włączenia do powiadomienia na swoim urządzeniu (OBTP) połączenia, a następnie może dołączyć się do spotkania lub połączenia w dowolnym momencie Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.

1

Podczas połączenia lub spotkania stuknij dowolne miejsce na ekranie. Po wyświetleniu przycisków stuknij przycisk Więcej, a następnie Dodaj.

2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj .


Możesz anulować zaproszenie, wybierając listę uczestników w prawym rogu, a następnie klikając polecenie Anuluj zaproszenie. Jeżeli uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.

3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.

1

Gdy nastąpi połączenie lub spotkanie, dotknij ikony Dodaj na kontrolerze dotykowym (lub użyj pilota, aby przejść do przycisku Dodaj i naciśnij przycisk OK )

2

Wybierz kontakt i wybierz opcję Dodaj .


W przypadku kontrolera dotykowego możesz anulować zaproszenie natychmiast, wybierając przycisk Anuluj. Możesz także wybrać listę uczestników w prawym rogu, a następnie kliknąć przycisk Anuluj zaproszenie. Jeżeli uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.