1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.comklikněte v části Správa na Účet .

2

Aktualizujte název společnosti a klepněte na tlačítko Uložit.


 

Změna názvu společnosti ve fakturační soustavě, například CCW nebo Service Now, vyžaduje pomoc technické podpory společnosti Webex. Nápovědu viz: Obraťte se na podporu.