1

Iz prikaza klijenta na adresi https:/ / admin.webex.com, u okviru Stavke "Upravljanje" kliknite naNalog.

2

Ažurirajte ime kompanije, a zatim kliknite na "Sačuvaj ".


 

Za promenu imena kompanije u sistemu naplate, kao što je CCW ili Service Now, potrebna je pomoć od Webex tehničke podrške. Pomoć potražite u članku: Obratite se podršci.