1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com, under Hantering klickar du på Konto.

2

Uppdatera ditt företagsnamnoch klicka sedan på Spara.


 

Ändring av ditt företagsnamn i ett faktureringssystem, t.ex. CCW eller Service Now, kräver hjälp från Webex teknisk support. Om du behöver hjälp, se: Kontakta support.