1

מתצוגת הלקוח ב- https:/ / admin.webex.com, תחת ניהול לחץ על חשבון.

2

עדכן את שםהחברה שלך ולאחר מכן לחץ על שמור.


 

שינוי שם החברה שלך במערכת חיוב, כגון CCW או Service Now, דורש סיוע מתמיכה טכנית של Webex. לקבלת עזרה, ראה: צור קשר עם התמיכה.