1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, תחת לחץ ניהולחשבון.

2

עדכן את שם החברה שלך, ולחץ על שמור.


 

שינוי שם החברה שלך במערכת חיוב, כגון CCW או שירות כעת, דורש סיוע מהתמיכה הטכנית של Webex. לקבלת עזרה, ראה: פנה לתמיכה.