Zooming in and out in Grid view

Zobrazení mřížky se automaticky přizpůsobí počtu účastníků, kteří se zúčastní schůzky. Zvýšením nebo snížením počtu zobrazených účastníků nastavíte maximální počet zobrazených účastníků na stránce. Po úplném oddálení se může na obrazovce zobrazit až 81 účastníků společně v aplikaci pro počítač a až šest účastníků v případě webové aplikace. Po úplném přiblížení se zobrazí pouze jeden účastník na stránku pro počítač a webovou aplikaci. Přiblížení nebo oddálení také zvýší nebo zmenší velikost videa v zobrazení mřížky.

Použít posuvníkIncrease or decrease the number of people in Grid view iconzvýšit nebo snížit počet osob, které se objeví.

Nastavte výchozí maximální počet videí zobrazení mřížky pro aplikaci pro počítač tím, že přejdete na Zobrazit panel nabídek > Schůzka > Nastavení schůzky > Rozložení .

Nastavte rozložení zobrazení mřížky pro režim na výšku a na šířku. Na zařízeních iPhone můžete nastavit rozložení mřížky 1×2 nebo 2×2 v režimu na výšku a rozložení mřížky 2×2 nebo 3×2 nebo 3×3 v režimu na šířku. Na ipadu můžete nastavit zobrazení 2×3, 2×4 nebo 3×7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3×2, 3×3 nebo 5×5 v režimu na šířku.

1

Přejít na Nastavení > Zvuk a video a přejděte dolů na Rozložení videa na výšku a Rozložení videa na šířku .

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režim na výšku a na šířku.

iPhone

Portrait and Landscape Grid view layouts

Zařízení iPad

changing your video layout options from the settings menu on iPad

Můžete nastavit rozvržení zobrazení zobrazení mřížky v režimu na výšku i na šířku. Na telefonech se systémem Android můžete nastavit rozložení mřížky 1×2 nebo 2×2 v režimu na výšku a rozložení mřížky 2×2 nebo 3×2 v režimu na šířku. Na tabletech se systémem Android můžete nastavit zobrazení 2×3, 2×4 nebo 3×7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3×2, 3×3 nebo 5×5 v režimu na šířku.

1

Přejít na Nastavení > Zvuk a video a přejděte dolů k Rozložení zobrazení mřížky .

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režim na výšku a na šířku.

Telefon se systémem Android

Portrait and landscape Grid view layouts

Tablet se systémem Android