Přiblížení a oddálení v zobrazení mřížky

Zobrazení mřížky se automaticky přizpůsobí počtu účastníků, kteří se schůzky účastní. Zvýšením nebo snížením počtu zobrazených účastníků nastavíte maximální počet, který se může zobrazit na stránku. Po úplném oddálení se může na obrazovce zobrazovat až 81 účastníků společně pro desktopovou aplikaci a až šest pro webovou aplikaci. Po úplném přiblížení se pro plochu a webovou aplikaci zobrazí pouze jeden účastník na stránku. Přiblížení nebo oddálení také zvětší nebo zmenší velikost videí v zobrazení mřížky.
1

Pomocí posuvníku můžete Zvýšení nebo snížení počtu osob v ikoně zobrazení mřížky zvýšit nebo snížit počet lidí, kteří se objeví.

Výchozí maximální počet videí zobrazených v mřížce pro aplikaci pro plochu nastavte v nabídce Zobrazit lištu nabídek > Setkání > Nastavení schůzky > Rozvržení.

Rozložení zobrazení mřížky můžete nastavit v režimu na výšku i na šířku. Na iPhonech můžete nastavit rozložení mřížky 1x2 nebo 2x2 v režimu na výšku a rozložení mřížky 2x 3x2 nebo 2 nebo 3x3 v režimu na šířku. V iPadu můžete nastavit zobrazení 2x3, 2x4 nebo 3x7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3x2, 3x3 nebo 5x5 v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky na iPhonu nebo iPadu naleznete v části Rozvržení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings.

1

Přejděte na Nastavení > Zvuk a video a poté přejděte dolů na Rozvržení na výšku a Rozvržení na šířku.

2

Vyberte rozvržení, které chcete použít pro režimy na výšku a na šířku.

Rozvržení zobrazení mřížky na výšku a na šířku

Rozložení zobrazení mřížky můžete nastavit v režimu na výšku i na šířku. Na telefonech se systémem Android můžete nastavit rozložení mřížky 1x 2x2 nebo 2 v režimu na výšku a rozložení mřížky 2x 3x2 nebo 2 v režimu na šířku. U tabletů se systémem Android můžete nastavit zobrazení 2x3, 2x4 nebo 3x7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3x2, 3x3 nebo 5x5 v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky v zařízení se systémem Android naleznete v části Rozvržení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings.

1

Přejděte na Nastavení > Zvuk a video a potom přejděte dolů na Rozvržení zobrazení mřížky.

2

Vyberte rozvržení, které chcete použít pro režimy na výšku a na šířku.

Rozložení zobrazení mřížky na výšku a na šířku