Přiblížení a oddálení v zobrazení mřížky

Zobrazení mřížky se automaticky přizpůsobí počtu účastníků, kteří se zúčastní schůzky. Zvýšením nebo snížením počtu zobrazených účastníků nastavíte maximální počet zobrazených účastníků na stránce. Po úplném oddálení se může na obrazovce zobrazit až 81 účastníků společně v aplikaci pro počítač a až šest účastníků v případě webové aplikace. Po úplném přiblížení se zobrazí pouze jeden účastník na stránku pro počítač a webovou aplikaci. Přiblížení nebo oddálení také zvýší nebo zmenší velikost videa v zobrazení mřížky.

Použijte posuvníkZvyšte nebo snižte počet osob na ikoně zobrazení mřížky zvýšíte nebo snížíte počet zobrazených osob.

Nastavte výchozí maximální počet videí zobrazení mřížky pro aplikaci pro počítač tím, že přejdete na Zobrazit panel nabídek > Schůzka > Nastavení schůzky > Rozložení .

Můžete nastavit rozvržení zobrazení zobrazení mřížky v režimu na výšku i na šířku. V telefonech iPhone můžete nastavit a1x 2 nebo2x 2 rozložení mřížky v režimu na výšku a2x 2 nebo3x 2, nebo3x 3 rozvržení mřížky v režimu na šířku. Na zařízení iPad můžete nastavit a2x 3,2x 4, nebo3x 7 zobrazení v režimu na výšku aa3x 2,3x 3, nebo5x 5 rozvržení mřížky v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky na iPhone nebo iPadu naleznete zde Rozložení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings .

1

Přejít na Nastavení > Zvuk a video a přejděte dolů na Rozložení videa na výšku a Rozložení videa na šířku .

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režim na výšku a na šířku.

Rozložení zobrazení mřížky na výšku a na šířku

Můžete nastavit rozvržení zobrazení zobrazení mřížky v režimu na výšku i na šířku. Na telefonech se systémem Android můžete nastavit a1x 2 nebo2x 2 rozložení mřížky v režimu na výšku a2x 2 nebo3x 2 rozvržení mřížky v režimu na šířku. Na tabletech se systémem Android můžete nastavit a2x 3,2x 4, nebo3x 7 zobrazení v režimu na výšku aa3x 2,3x 3, nebo5x 5 rozvržení mřížky v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky v zařízení se systémem Android naleznete zde Rozložení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings .

1

Přejít na Nastavení > Zvuk a video a přejděte dolů k Rozložení zobrazení mřížky .

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režim na výšku a na šířku.

Rozvržení zobrazení mřížky na výšku a na šířku