Zooma in och ut i rutnätsvy

Rutnätsvyn justeras automatiskt till antalet mötesdeltagare som deltar i ditt möte. Genom att öka eller minska antalet deltagare som visas anger du det maximala antalet som kan visas per sida. När upp till 81 mötesdeltagare är fullständigt zoomade kan de visas på skärmen i skrivbordsappen och upp till sex för webbappen. När du är fullständigt inzoomad kommer endast en mötesdeltagare per sida att visas i skrivbords- och webbappen. När du zoomar in eller ut ökar eller minskar även storleken på videorna i rutnätsvyn.
1

Använd skjutreglaget Öka eller minska antalet personer i ikonen för rutnätsvy för att öka eller minska antalet personer som visas.

Ange det maximala standardantalet videor av rutnätsvy för skrivbordsappen genom att gå till Visa menyrad > mötesinställningar > mötesinställningar > layout.

Du kan ställa in rutnätsvyns layout i både stående och liggande läge. På iPhone kan du ställa in en rutnätslayout på 2 1xeller 2 2xi stående läge och en 2 2xeller 2- 3xeller 3-rutnätslayout 3xi liggande läge. På iPad kan 2xdu ställa in en 3-, 2x4 3x- eller 7-vy 3xi stående läge och en 2, 3x3 eller 5x5 rutnätslayout i liggande läge. Mer information om rutnätsvy på din iPhone eller iPad finns i Rutnätsvy-layouter för Webex Meetings mobilappen.

1

Gå till Inställningar > ljud och video och bläddra sedan ner till Stående videolayout och liggande videolayout.

2

Välj den layout som du vill använda för stående och liggande lägen.

Layouter för stående och liggande rutnätsvy

Du kan ställa in rutnätsvyns layout i både stående och liggande läge. På Android-telefoner kan du 1xställa in en rutnätslayout på 2 2xeller 2 2xi stående läge och en 2 3xeller 2 rutnätslayout i liggande läge. På Android-surfplattor kan 2xdu ställa in en 3-, 2x4 3x- eller 7-vy 3xi stående läge och en 2, 3x3 eller 5x5 rutnätslayout i liggande läge. Mer information om rutnätsvy på Din Android-enhet finns i Rutnätsvy-layouter Webex Meetings mobilappen.

1

Gå till Inställningar > ljud och video och bläddra sedan ner till Layout för rutnätsvy.

2

Välj den layout som du vill använda för stående och liggande lägen.

Stående och liggande layouter för rutnätsvy