Zoome inn og ut i rutenettvisning

Rutenettvisning justeres automatisk etter antall deltakere som deltar på møtet. Ved å øke eller redusere antall deltakere som vises, angir du maksimalt antall som kan vises per side. Når den er fullstendig zoomet ut, kan opptil 81 deltakere vises på skjermen sammen for skrivebordsappen, og opptil seks for nettappen. Når du er fullstendig zoomet inn, vises bare én deltaker per side for skrivebordet og nettappen. Zooming inn eller ut øker eller reduserer også størrelsen på videoene i rutenettvisning.

Bruk glidebryterenØk eller reduser antall personer i rutenettvisning-ikonet for å øke eller redusere antall personer som vises.

Angi standard maksimalt antall rutenettvisning for skrivebordsappen ved å gå til Vis menylinje > Møte > Møteinnstillinger > Oppsett .

Du kan angi oppsettet for rutenettvisning i både stående og liggende modus. På iPhone kan du angi en1x 2 eller2x 2 rutenettoppsett i stående modus og en2x 2 eller3x 2, eller3x 3 rutenettoppsett i liggende modus. På iPad kan du angi en2x 3,2x 4, eller3x 7 vise i stående modus, og en3x 2,3x 3, eller5x 5 rutenettoppsett i liggende modus. Hvis du vil vite mer om rutenettvisning på iPhone eller iPad, kan du se Oppsett for rutenettvisning for Webex Meetings -mobilappen .

1

Gå til Innstillinger > Lyd og video og bla ned til Stående videooppsett og liggende videooppsett .

2

Velg oppsettet du vil bruke for stående og liggende modus.

Oppsett for rutenettvisning stående og liggende

Du kan angi oppsettet for rutenettvisning i både stående og liggende modus. På Android-telefoner kan du angi en1x 2 eller2x 2 rutenettoppsett i stående modus og en2x 2 eller3x 2 rutenettoppsett i liggende modus. På Android-nettbrett kan du angi en2x 3,2x 4, eller3x 7 vise i stående modus, og en3x 2,3x 3, eller5x 5 rutenettoppsett i liggende modus. Hvis du vil vite mer om rutenettvisning på Android-enhet din, kan du se Oppsett for rutenettvisning for Webex Meetings -mobilappen .

1

Gå til Innstillinger > Lyd og video , og bla ned til Oppsett for rutenettvisning .

2

Velg oppsettet du vil bruke for stående og liggende modus.

Oppsett for rutenettvisning i stående og liggende format