Zoomer inn og ut i rutenettvisning

Rutenettvisning justeres automatisk til antall deltakere som deltar på møtet ditt. Ved å øke eller redusere antall deltakere som vises, setter du maksimalt antall som kan vises per side. Når fullstendig zoomet ut, kan opptil 81 deltakere vises på skjermen sammen for skrivebordsappen, og opptil seks for nettappen. Når du er fullstendig zoomet inn, vises bare én deltaker per side for skrivebordet og nettappen. Zooming inn eller ut øker eller reduserer også størrelsen på videoene i rutenettvisning.
1

Bruk glidebryteren Øk eller reduser antall personer i rutenettvisning-ikonet for å øke eller redusere antallet personer som vises.

Angi standard maksimalt antall rutenettvisningsvideoer for skrivebordsappen ved å gå til Vis menylinje > Møte > Møteinnstillinger > Layout .

Du kan angi oppsettet for rutenettvisning i både stående og liggende modus. På iPhone kan du angi et rutenettoppsett for 1x2 eller 2x2 i stående modus og et 2x2 eller 3x2 eller 3x3 rutenettoppsett i liggende modus. På iPad kan du angi en 2x3-, 2x4- eller 3x7-visning i stående modus, og en 3x2, 3x3 eller 5x5 rutenettoppsett i liggende modus. Hvis du vil vite mer om rutenettvisning på iPhone eller iPad, kan du se Opsett av rutenettvisning for Webex Meetings-mobilappen.

1

Gå til Innstillinger > Lyd og video og rull deretter ned til Portrett videooppsett og liggende videooppsett.

2

Velg oppsettet du vil bruke for portrett- og landskapsmodus.

Oppsett for stående og liggende rutenettvisning

Du kan angi oppsettet for rutenettvisning i både stående og liggende modus. På Android-telefoner kan du angi et rutenettoppsett for 1x2 eller 2x2 i stående modus og et 2x2 eller 3x2 rutenettoppsett i liggende modus. På Android-nettbrett kan du angi en 2x3-, 2x4- eller 3x7-visning i stående modus, og en 3x2, 3x3 eller 5x5 rutenettoppsett i liggende modus . Hvis du vil vite mer om rutenettvisning på Android-enheten din, kan du se Utforminger av rutenettvisning for Webex Meetings-mobilappen.

1

Gå til Innstillinger > Lyd og video, og rull deretter ned til Layout for rutenettvisning.

2

Velg oppsettet du vil bruke for portrett- og landskapsmodus.

Stående og liggende rutenettvisningsoppsett