Přiblížení a oddálení v zobrazení Mřížka

Zobrazení mřížky se automaticky přizpůsobí počtu účastníků, kteří se schůzky účastní. Zvýšením nebo snížením počtu zobrazených účastníků nastavíte maximální počet, který se může zobrazit na stránku. Po úplném oddálení se může na obrazovce společně zobrazit až 25 účastníků pro desktopovou aplikaci a až šest pro webovou aplikaci. Při úplném přiblížení se pro stolní a webovou aplikaci zobrazí pouze jeden účastník na stránku. Přiblížení nebo oddálení také zvětší nebo zmenší velikost videí v zobrazení mřížky.

Pomocí posuvníku Zvýšení nebo snížení počtu lidí v ikoně zobrazení mřížky můžete zvýšit nebo snížit počet lidí, kteří se zobrazí.

Rozložení pohledu mřížky můžete nastavit v režimu na výšku i na šířku. Na iPhonech můžete nastavit rozložení mřížky 1x2 nebo 2x2 v režimu na výšku a rozložení mřížky 2x2 nebo 3x2 nebo 3x3 v režimu na šířku. Na iPadu můžete nastavit zobrazení 2x3, 2x4 nebo 3x7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3x2, 3x3 nebo 5x5 v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky na iPhonu nebo iPadu najdete v tématu Rozložení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings.

1

Přejděte na Nastavení > Zvuk a video a potom přejděte dolů na Rozložení videa na výšku a Rozložení videa na šířku.

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režimy na výšku a na šířku.

Rozložení zobrazení mřížky na výšku a na šířku

Rozložení pohledu mřížky můžete nastavit v režimu na výšku i na šířku. Na telefonech s Androidem můžete nastavit rozložení mřížky 1x2 nebo 2x2 v režimu na výšku a rozložení mřížky 2x2 nebo 3x2 v režimu na šířku. Na tabletech s Androidem můžete nastavit zobrazení 2x3, 2x4 nebo 3x7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3x2, 3x3 nebo 5x5 v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky na zařízení s Androidem najdete v tématu Rozložení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings.

1

Přejděte na Nastavení > Zvuk a video a potom přejděte dolů na Rozložení zobrazení mřížky.

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režimy na výšku a na šířku.

Rozložení zobrazení mřížky na výšku a na šířku