In- en uitzoomen in de rasterweergave

De rasterweergave past zich automatisch aan het aantal deelnemers aan uw vergadering aan. Als u het aantal deelnemers dat wordt weergegeven verhogen of verlagen, stelt u het maximumaantal in dat per pagina kan worden weergegeven. Wanneer u volledig uitzoomt, kunnen voor de desktop-app maximaal 25 deelnemers samen op het scherm worden weergegeven, en maximaal zes voor de web-app. Wanneer u volledig inzoomt, wordt slechts één deelnemer per pagina weergegeven voor de desktop- en web-app. Als u in- of uitzoomt, wordt de grootte van de video's in de rasterweergave ook vergroot of verkleind.

Gebruik de schuifregelaar om het aantal personen Het aantal personen in het pictogram Rasterweergave verhogen of verlagen dat verschijnt te verhogen of te verlagen.

U kunt de indeling van de rasterweergave instellen in zowel de staande als liggende modus. Op iPhones kunt u een rasterlay-out van 1x2 of 2 x 2 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 2 x 2 of 3 x 2, of 3 x 3 in liggende modus. Op de iPad kunt u een rasterlay-out van 2x3, 2 x 4 of 3 x 7 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 3x2, 3x3 of 5x5 in de liggende modus. Zie Rasterweergave-indelingen voor de mobiele app van de Webex Meetings voor meer informatie over rasterweergave op uw iPhone of iPad.

1

Ga naar Instellingen > Audio en video en scrol vervolgens omlaag naar Staandevideolay-out en Liggende videolay-out.

2

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor de staande en liggende modus.

Indelingen van de liggende en staande rasterweergave

U kunt de indeling van de rasterweergave instellen in zowel de staande als liggende modus. Op Android-telefoons kunt u een rasterlay-out van 1x2 of 2 x 2 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 2x2 of 3 x 2 in de liggende modus. Op Android-tablets kunt u een rasterlay-out van 2x3, 2 x 4 of 3 x 7 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 3x2, 3x3 of 5x5 in de liggende modus. Zie Rasterweergave-indelingen voor de mobiele app voor meer informatie over rasterweergave op Webex Meetings uw Android-apparaat.

1

Ga naar Instellingen > Audio en video enscrol vervolgens omlaag naar Indeling rasterweergave.

2

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor de staande en liggende modus.

Indelingen van de liggende en staande rasterweergave