Zoome inn og ut i rutenettvisning

Rutenettvisning justeres automatisk til antall deltakere som deltar på møtet. Ved å øke eller redusere antall deltakere som vises, angir du maksimalt antall som kan vises per side. Når opptil 25 deltakere er fullstendig zoomet ut, kan de vises på skjermen sammen for skrivebordsappen og opptil seks for nettappen. Når du har zoomet inn fullstendig, vises bare én deltaker per side for skrivebordet og nettappen. Når du zoomer inn eller ut, økes eller reduseres også størrelsen på videoene i rutenettvisning.

Bruk glidebryteren Øke eller redusere antall personer i rutenettvisningsikonet til å øke eller redusere antall personer som vises.

Du kan angi oppsettet for rutenettvisning i både stående og liggende modus. På iPhones kan du angi et rutenettoppsett på 1x2 eller 2x2 i stående modus og et rutenettoppsett på 2 x 2 eller 3x2 eller 3x3 i liggende modus. På iPad kan du angi en rutenettvisning på 2 x 3, 2 x 4 eller 3 x 7 i stående modus og et rutenettoppsett på 3 x 2, 3 x 3 eller 5 x 5 i liggende modus. Hvis du vil lære mer om rutenettvisning på iPhone eller iPad, kan du se Rutenettvisningsoppsett for Webex Meetings-mobilappen.

1

Gå til Innstillinger > Lyd og video , og rull deretter ned til Stående videooppsett og Liggende videooppsett.

2

Velg oppsettet du vil bruke for stående og liggende modus.

Visningsoppsett for stående og liggende rutenett

Du kan angi oppsettet for rutenettvisning i både stående og liggende modus. På Android-telefoner kan du angi et rutenettoppsett på 1x2 eller 2x2 i stående modus og et rutenettoppsett på 2 x 2 eller 3x2 i liggende modus. På Android-nettbrett kan du angi en rutenettvisning på 2 x 3, 2 x 4 eller 3 x 7 i stående modus og et rutenettoppsett på 3 x 2, 3 x 3 eller 5 x 5 i liggende modus. Hvis du vil vite mer om rutenettvisning på Android-enheten, kan du se Rutenettvisningsoppsett for Webex Meetings-mobilappen.

1

Gå til Innstillinger > Lyd og video , og rull deretter ned til Rutenettvisningsoppsett.

2

Velg oppsettet du vil bruke for stående og liggende modus.

Stående og liggende rutenettvisningsoppsett