Operace funkcí

 • Když volající vytočí uživatele, který má povoleno sekvenční vyzvánění, uslyší oznámení, ve kterém ho požádá, aby zůstal na lince. Pokud je povoleno nastavení přerušení, volající také uslyší zprávu o stisknutí tlačítka pound, aby bylo možné hledání přerušit, pokud je to možné.

 • Volající slyší zvonění po prvním oznámení.

 • Pokud je hovor zodpovězen některou z čísel ve vyhledávacím seznamu, je vyhledávání zastaveno.

 • Každých 20 sekund se zobrazí komfortní zpráva, která volajícího požádá, aby zůstal na lince.

 • Pokud stisknete tlačítko přerušení (#), je volajícímu poskytnuto zpracování bez odpovědi účastníka.

 • Po vyzkoušení všech čísel a neodpovědí je vyzvánění nebo oznámení přerušeno a volajícímu je poskytnuto zpracování bez odpovědi účastníka (hlasová pošta ve většině případů).

Nastavení sekvenčního kroužku

1

Přejděte https://settings.webex.com na webex volání a vyberte je.

2

Na portálu volajícího uživatelepřejděte na Nastavení volání , přepínač sekvenční kroužek.

3

Zadejte seznam 10místných čísel nebo čísel E.264 International, která mají být spuštěna v pořadí od 1 do 5. S každým zadaným řádkem můžete také nastavit počet kroužků pro každé zařízení.

4

V rozbalovací nabídce vyberte Počet prstenů a zkontrolujte potvrzení odpovědi pro každé číslo, pokud chcete zavolat straně stisknout 1 na klávesnici a přijmout hovor.

5

Chcete-li mít číslo vládnoucí jako první v pořadí, zkontrolujte nejprve kroužky Ring Base __ Location.

6

Chcete-li volajícím umožnit přeskočit vyhledávání na dostupné lince a přejít přímo do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Povolit volajícímu přeskočit vyhledávání a přejít na hlasovou poštu.

7

V rozevírací nabídce vyberte předdefinovaný plán.


 

Pokud nevidíte plán, který chcete použít pro toto nastavení, můžete přidat plán na kartě Plány naportálu volající uživatel. Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití v nastavení volání.

8

Kliknutím na Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Kdy– Vyberte předdefinovaný plán z rozbalovací nabídky.
 • Volání z– Vyberte, chcete-li použít prioritní upozornění pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo Vybrat telefonní čísla . Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla ,zadejte další podrobnosti.
 • Upozornit nebo Neupozorňovat– Vyberte, zda chcete použít prioritní výstrahu na volání, která se vejdou do těchto parametrů.
9

Kliknutím na Uložit uložte prioritní parametry upozornění.

Váš plán se přidá do tabulky Upozornění nebo Neupozorňujte. Podle potřeby můžete plány z tabulek upravovat nebo odstraňovat.

10

Klikněte na položku Uložit.

Použití sekvenčního kroužku s dalšími funkcemi volání

Sekvenční kroužek spolupracuje s následujícími funkcemi volání:

 • Alternativní čísla – sekvenční kroužek lze použít s alternativními čísly a vztahuje se na všechna alternativní čísla pro uživatele.

 • Volání vpřed vždy – Pokud je volání vpřed vždy aktivní v hlavním umístění, má přednost před sekvenčním kroužkem. Pokud je volání vpřed vždy aktivní na jiných cílových číslech pro sekvenční kroužek, umístění sekvenčního kroužku zazvoní jako obvykle a loví na další místo, pokud je volání nezodpovězeno.

 • Volání vpřed zaneprázdněn – sekvenční kroužek má přednost před přesměrováním volání zaneprázdněn. Pokud jsou všechna umístění zaneprázdněna (nebo pokud je základní umístění zaneprázdněno sekvenčním kroužkem nastaveným tak, aby nepokračovalo), má call forward busy šanci provést (jinak se vždy použije zpracování bez odpovědi). Umístění sekvenčního kroužku mohou mít zaneprázdněné přesměrováním volání, v takovém případě je hovor předán, pokud je umístění zaneprázdněno.

 • Volání vpřed bez odpovědi - Sekvenční kroužek má přednost před přesměrováním volání bez odpovědi. I v případě, že je základní umístění nakonfigurováno jako umístění sekvenčního kroužku, časový limit způsobí, že sekvenční kroužek pokusí o další umístění. Jakmile sekvenční kroužek dokončí projíždění všech svých umístění, dojde k normálnímu zpracování bez odpovědi a volání vpřed bez odpovědi pak může předat hovor (časovač bez odpovědi není před tím restartován).

 • Volání vpřed není dosažitelné – Pokud je aktivní, sekvenční kroužek se spustí před vyvoláním služby Volání vpřed, která není dosažitelná. Pokud nejsou dosažitelné všechny cíle, včetně základních umístění, funkce Volání vpřed není dosažitelné, předá volání na cílové číslo poté, co funkce Sekvenční kroužek projede seznamem.

 • Nerušit – Nerušit má přednost před sekvenčním kroužkem.

 • Hunt Group – Když je uživateli ve skupině Hunt předloženo volání hunt group, služba sekvenční kroužek uživatele je potlačena.

 • Vzdálená kancelář – sekvenční kroužek má přednost před vzdálenou kanceláří.

 • Selektivní přijetí volání /selektivní odmítnutí volání – tyto funkce mají přednost před sekvenčním kroužkem.

 • Simultánní kroužek – sekvenční zvonění má přednost před simultánním vyzváněním. Pokud je však upozorněno základní umístění, simultánní kroužek spustí a zazvoní všechna simultánní umístění.

 • Hlasové zprávy – Pokud se umístění sekvenčního kroužku překlopí do hlasové schránky, služba skončí a volající je připojen k hlasové schránce.