Odstranění šumu zůstává aktivní, dokud jej nevypnete.

V zařízení potáhněte od okraje obrazovky tak, že otevřete ovládací panely a klepnete na tlačítko Možnosti mikrofonu. Pak klepněte na tlačítko Odebrat šum a zapněte jej.

Chcete-li funkci vypnout, klepněte na tlačítko výchozí.

1

Na zařízení WebEx Board klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a pak klepněte na Nastavení.

2

Přejdete k volbě Odstranění šumu a změňte polohu přepínače na Zapnuto.

Chcete-li vypnout odstranění šumu, změňte polohu přepínače na Vypnuto.

Ve stolním Webex na ploše Pro, DX70 nebo DX80, klepněte na ikonu mikrofonu na pravém horním okraji obrazovky. Klepnutím na volbu Odstranění šumu zapnete danou funkci.

Chcete-li funkci vypnout, klepněte na volbu Výchozí.

Na zařízení Touch 10 nebo Room Navigator klepněte na ikonu mikrofonu v pravém horním okraji obrazovky. Klepnutím na volbu Odstranění šumu zapnete danou funkci.

Chcete-li funkci vypnout, klepněte na volbu Výchozí.