Můžete si vybrat mezi různými možnostmi mikrofonu v závislosti na prostředí pro váš hovor nebo schůzku. Během aktivního hovoru nebo schůzky můžete také odstranit šum na pozadí.

  • Odstraňování šumu pro připojení k vašim schůzkám a hovorům bez obav ze šumu na pozadí, jako je psaní na klávesnici a zvonky u dveří.

  • Optimalizujte můj hlas, abyste odstranili řeč na pozadí a hluk, když jste v hlučném prostředí, kde ostatní mluví, jako je kavárna. Kromě odstranění šumu na pozadí také odstraňuje hlasy lidí mluvících v pozadí. K dispozici pouze na desce a na stole, pokud je zapnuta funkce RoomOS 11.

  • Hudební režim pro uchování původního zvuku mikrofonu při použití počítače pro zvuk, takže virtuální koncerty nebo hudební lekce jsou ještě lepší. Přečtěte si více o hudebním režimu.

Odstraňování šumu je ve výchozím nastavení zapnuto. Když vyberete jednu z možností mikrofonu, zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.

V zařízení přejeďte prstem z okraje obrazovky, otevřete ovládací panel a klepněte na možnost Mikrofon. Poté vyberte možnost mikrofonu, kterou chcete použít.

Chcete-li funkci vypnout, vyberte možnost Neutrální.

1

Na nástěnce Webex klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a klepněte na Nastavení.

2

Přejděte na Odstraňování hluku a zapněte.

Chcete-li funkci Odstraňování šumu vypnout, vypněte ji.

Na Webex Desk, Desk Pro, DX70 nebo DX80 klepněte na ikonu mikrofonu v pravém horním rohu domovské obrazovky. Klepnutím na Odstranění šumu jej zapni.

Pro vypnutí klepni na Výchozí.

V aplikaci Touch 10 nebo Room Navigator klepněte na ikonu mikrofonu v pravém horním rohu domovské obrazovky. Klepnutím na Odstranění šumu jej zapni.

Pro vypnutí klepni na Výchozí.