Kada uključite uklanjanje buke, ona ostaje na njemu sve dok je ne isključite.

Na uređaju brzo prevucite sa ivice ekrana da biste otvorili kontrolnu tablu i dodirnite opcije mikrofona. Zatim izaberite uklanjanje buke da biste ga uključili.

Da biste isključili, izaberite podrazumevano.

1

Na tabli Webex, dodirnite ime uređaja na početnom ekranu i dodirnite Postavke.

2

Idi na uklanjanje buke i prebaci se.

Da biste isključili uklanjanje buke, isključite je.

Na Webex Desk, Desk Pro, DX70 ili DX80 dodirnite ikonu mikrofona u gornjem desnom delu početnog ekrana. Dodirnite uklanjanje buke da biste ga uključili.

Da biste isključili, dodirnite podrazumevano.

Na navigatoru osetljivom na dodir 10 ili sobi dodirnite ikonu mikrofona u gornjem desnom delu početnog ekrana. Dodirnite uklanjanje buke da biste ga uključili.

Da biste isključili, dodirnite podrazumevano.