Włączenie usuwania szumu pozostanie włączone, dopóki nie zostanie wyłączone.

Na urządzeniu przesuń z brzegu ekranu, aby otworzyć Panel sterowania i dotknij opcji mikrofonu. Następnie wybierz opcję usuwanie szumu, Aby ją włączyć.

Aby ją wyłączyć, wybierz opcję domyślne.

1

Na Webex Board dotknij ikony nazwa urządzenia na ekranie głównym i dotknij Ustawienia.

2

Przejdź do pozycji Usuwanie szumów i włącz je.

Aby wyłączyć usuwanie szumu, przełącz odpowiednio przełącznik.

Na Webex biurkowym, biurkowym, DX70 lub urządzenie dx80 dotknij ikony microphone (mikrofon) w prawym górnym rogu ekranu głównego Dotknij opcji Usuwanie szumu, aby ją włączyć.

Aby ją wyłączyć, dotknij Domyślne.

W systemie dotykowym 10 lub w Nawigatorze pokojów dotknij ikony mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu głównego. Dotknij opcji Usuwanie szumu, aby ją włączyć.

Aby ją wyłączyć, dotknij Domyślne.