Когато включите отстраняването на шума, то остава включено, стига да не го изключите.

На устройството си плъзнете от ръба на екрана, за да отворите контролния панел и докоснете Опции за микрофон. След това изберете Отстраняване на шума, за да го включите.

За да изключите, изберете По подразбиране.

1

На вашия Webex Board докоснете името на устройството на началния екран и докоснете Настройки.

2

Отидете на Отстраняване на шума, и превключвате нататък.

За да изключите "Отстраняване на шума", превключвайте го.

На вашето Webex Бюро, Desk Pro, DX70 или DX80 докоснете иконата на микрофона горе вдясно на началния екран. Докоснете Отстраняване на шума, за да го включите.

За да изключите, докоснете По подразбиране.

На вашия Touch 10 или Room Navigator докоснете иконата на микрофона горе вдясно на началния екран. Докоснете Отстраняване на шума, за да го включите.

За да изключите, докоснете По подразбиране.