När du aktiverar brus borttagningen förblir den så lång som du inte stänger av funktionen.

På din enhet drar du från kanten på skärmen för att öppna kontroll panelen och trycker på mikrofon alternativen. Välj sedan brus borttagning för att aktivera funktionen.

Välj standard om du vill stänga av.

1

Knacka på enhetsnamnet på startskärmen på din Webex Board och sedan på Inställningar.

2

Gå till Noice removal (Brusreducering) och aktivera funktionen.

Avaktivera funktionen för att stänga av brusreduceringen.

Tryck på mikrofon ikonen högst upp till höger på start sidan i Webex skriv bord, skriv bords proffs, DX70 eller DX80. Knacka på Noice removal (Brusreducering) för att aktivera funktionen.

Knacka på Standard för att stänga av den.

Knacka på mikrofonikonen uppe till höger på startskärmen på din Touch 10 eller Room Navigator. Knacka på Noice removal (Brusreducering) för att aktivera funktionen.

Knacka på Standard för att stänga av den.