Zapnutí čekání hovorů pro uživatele Webex Calling

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/ přejděte na možnost Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete zapnout čekání hovoru.

2

Vyberte možnost VoláníZpracování hovorů.

3

Zapněte možnost Čekání hovorů.


 

Přepínač čekání hovorů je ve výchozím nastavení zapnutý.


 

Uživatel může také povolit čekání hovorů samostatně na uživatelském portálu Nastavení služby Webex. Další informace najdete na stránce Zapněte čekající hovor. Veškeré změny těchto nastavení provedené uživatelem se projeví na uživatelském portálu nastavení Webex a v prostředí Control Hub.

Zapnutí čekání hovorů pro pracovní prostory

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/ přejděte na možnost Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, pro který chcete zapnout službu čekání hovoru.

2

Vyberte možnost VoláníZpracování hovorů.

3

Zapněte možnost Čekání hovorů.


 

Přepínač čekání hovorů je ve výchozím nastavení zapnutý.