1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u gesprekken in de wacht wilt inschakelen.

2

Selecteer onder ServicesBellen en selecteer Gesprek in de wacht.

3

Schakel Gesprek in de wacht in.