הפעלת שיחה ממתינה עבור משתמשי Webex Calling

1

מתצוגת הלקוח של https://admin.webex.com/, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך להפעיל עבורו שיחה ממתינה.

2

בחר שיחות ובחר טיפול בשיחות.

3

הפעל את שיחה ממתינה.


 

הלחצן הדו-מצבי של שיחה ממתינה מופעל כברירת מחדל.


 

משתמש יכול גם להפעיל שיחה ממתינה בעצמו בפורטל המשתמשים של הגדרות Webex. לקבלת מידע נוסף, ראה: הפעל שיחה ממתינה. כל השינויים שבוצעו בהגדרות האלה על-ידי המשתמש ישתקפו הן בפורטל המשתמשים של הגדרות Webex והן ב-Control Hub.

הפעלת שיחה ממתינה עבור סביבות עבודה

1

מתצוגת הלקוח של https://admin.webex.com/, עבור אל סביבות עבודה ובחר את סביבת העבודה שברצונך להפעיל בה את שירות השיחה הממתינה.

2

בחר שיחות ובחר טיפול בשיחות.

3

הפעל את שיחה ממתינה.


 

הלחצן הדו-מצבי של שיחה ממתינה מופעל כברירת מחדל.