1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com/ přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, na kterého chcete hovor čekat.

2

V nabídce Služby vyberte Volánía vyberte Čekání nahovor.

3

Zapněte čekání nahovor.