1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com/, iść do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć połączenie oczekujące.

2

Pod Usługiwybierz Powołaniei wybierz Połączenie oczekujące.

3

Włączyć Połączenie oczekujące.