Tato funkce je momentálně dostupná pouze v USA a Kanadě v rámci služby Webex Calling a plánu Cisco Calling.

Můžete odesílat pouze zprávy ve formátu prostého textu.

1

V záhlaví aplikace klikněte na a zvolte možnost Odeslat textovou zprávu.

2

Zadejte +1 následované 10místným číslem a klikněte na možnost Vytvořit.

3

Zadejte zprávu a kliknutím ji odešlete.